Veřejné zakázky

Veřejná zakázka na nákup nového služebního vozidla pro pečovatelskou službu – proběhlo

Veřejná zakázka na opravy stávajícího telekomunikačního zařízení (domácích telefonů) v objektu CSP – proběhlo

Veřejná zakázka na nákup služebních vozidel pro mobilní pečovatelskou službu z prostředků EU – proběhlo

Veřejná zakázka na dodávku a montáž dveří ( Al ) v objektu CSP – boční vstup a automatické vnitřní – proběhlo