Projekty

 

Projekt s názvem Mobilní pečovatelská služba (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005104) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je obnova vozového parku Pečovatelské služby Ústí nad Orlicí pořízením 2 automobilů, které zajistí lepší dostupnost péče pro klienty v terénu v Ústí nad Orlicí a přilehlých obcí PO III.

Okamžitá kapacita služby je 10 klientů.


Výsledek obrázku pro vy rozhodujete my pomáháme logo

Organizace byla v roce 2018 podpořena grantem z Nadačního fondu Tesco v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme.“

Pro více informací klikněte SEM.