Veřejné zakázky

rok 2017

veřejná zakázka na nákup nového služebního vozidla pro pečovatelskou službu – proběhlo

veřejná zakázka na opravy stávajícího telekomunikačního zařízení (domácích telefonů) v objektu CSP – probíhá

veřejná zakázka na dodávku a montáž dveří ( Al ) v objektu CSP – boční vstup a automatické vnitřní – probíhá vyhodnocení