Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytnutí sociální služby (VZOR):

Smlouva o poskytnutí sociální služby Denní Stacionář


Úhrada (VZOR) – příloha ke Smlouvě:

Úhrady DS 3 až 10 let od 1.9.2019

Úhrady DS 10 až 18 let od 1.9.2019

Úhrady DS 18 až 64 let od 1.9.2019


Pravidla pro užívání Denního stacionáře (VZOR)  – příloha ke Smlouvě:

Pravidla pro užívání Denního stacionáře


Vyjádření lékaře (VZOR):

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu Denní stacionář


Souhlas s poskytnutím osobních údajů (VZOR):

Souhlas se zpracováním os. údajů DS

Souhlas se zpracováním os. údajů DS , TS – kontaktní osoby


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka denního a týdenní stacionáře CSP

Deklarace o právech mentálně postižených osob

Práva pacientů ČR

Metodický postup podávání a vyřizování stížností 

Vnitřní pravidla pro přijímání darů

Metodika jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby

Metodika pro uzavření a ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2016

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2015

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2014

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2013

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2011

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2010