Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytnutí sociální služby (VZOR):

Smlouva o poskytnutí sociální služby Denní stacionář Človíček


Úhrada (VZOR) – příloha ke Smlouvě:

Úhrada DS 3-10 let

Úhrada DS 10-18 let

Úhrada DS 18-64 let


Pravidla pro užívání Denního stacionáře (VZOR)  – příloha ke Smlouvě:

Pravidla pro užívání Denního stacionář Človíček 2017


Vyjádření lékaře (VZOR):

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do denního stacionáře


Souhlas s poskytnutím osobních údajů (VZOR):

Souhlas se zpracováním osobních údajů DS

Souhlas se zpracováním osobních údajů DS – kontaktní osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů – praxe, dobrovolnictví, stáže


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka stacionáře

Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením

Charta práv tělesně postižených osob

Práva pacientů ČR

Vnitřní pravidla pro přijímání darů


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2016

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2015

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2014

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2013

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2011

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2010