Zdravotní a ošetřovatelská péče

U uživatelů v denním stacionáři si zdravotní péči zajišťují zákonní zástupci / opatrovníci nebo zástupci uživatelů sami.