Poskytované činnosti pečovatelské služby

Základní činnosti pečovatelské služby

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách ve znění pozdějších předpisů:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Tyto činnosti jsou poskytovány způsobem, jak je podrobněji upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. a v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

 

Můžeme Vám pomoci s:

 • osobní hygienou (je možné využít naše bezbariérové středisko osobní hygieny),
 • přesunem na lůžko/z lůžka/v domácnosti/ze schodů/do schodů,
 • oblékáním, svlékáním nebo obutím,
 • úklidem v domácnosti,
 • s nákupy a drobnými pochůzkami na úřadech nebo u lékaře,
 • podáním jídla a pití, přivezeme oběd až do domácnosti,
 • kontrolou Vašeho stavu během dne nebo kontrolou užití předepsaných léků,
 • doprovodem k lékaři nebo na úřady – lze i autem pečovatelské služby.

 

Pro podrobné informace a načasování péče kontaktujte prosím koordinátorku pečovatelské služby nebo sociální pracovnice – čekací doba pro zavedení péče je cca 3-4 týdny.