Základní informace

Senior klub sdružuje občany – seniory města Ústí nad orlicí za účelem podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života a integraci především osamělých občanů – seniorů, s cílem zapojení do veřejného života.

Organizuje a prohlubuje spolupráci s kluby seniorů v partnerských městech města Ústí nad Orlicí.

Pro naplňování uvedených aktivit pořádá společenské, kulturní, sportovní a jiné akce.

Veškeré aktivity inzeruje v Ústeckých listech a na nástěnce Senior klubu v ulici T.G. Masaryka, čp. 105 – „Sladkovna“.