Aktivity

Týdenní stacionář se zaměřuje na aktivní prožívání života našich uživatelů.

K tomu slouží:

  • denní aktivity,
  • formativně terapeutické činnosti (rozdělené na horní a dolní denní místnost),
  • odpolední zájmové činnostidomácí práce a vaření, výtvarné aktivity, hudebně-pohybová aktivita, řečová a komunikační terapie, sportovní klub Človíček,
  • celoroční aktivitysportovní a společenské aktivity, rekondiční pobyty.

 

Uživatelé týdenního stacionáře mohou také využívat nabízené fakultativní služby.