Aktivity

Týdenní stacionář se zaměřuje na aktivní prožívání života našich uživatelů.

K tomu slouží:

  • denní aktivity,
  • formativně terapeutické činnosti (rozdělené na zelenou a žlutou denní místnost),
  • odpolední zájmové činnostidomácí práce a vaření, výtvarné aktivity, hudebně-pohybová aktivita, řečová a komunikační terapie, sportovní klub Človíček,
  • celoroční aktivitysportovní a společenské aktivity, rekondiční pobyty.

 

Můžeme uživateli zprostředkovat další činnosti, které si hradí plně nebo částečně sám uživatel. Doprovod na tyto akce zajišťují pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, sociální pracovník nebo dobrovolníci. Tyto činnosti jsou dojednávány po uzavření Smlouvy.

Jedná se o následující činnosti:

  • návštěva krytého plaveckého bazénu s relaxačním centrem,
  • návštěva solné jeskyně,
  • účast na sportovních aktivitách, soutěžích, olympiádách,
  • účast na rekondičních a rekreačních pobytech,
  • zprostředkování zooterapie (canisterapie, hipoterapie,…),
  • zprostředkování návštěvy kulturních akcí, plesů, tanečních zábav, návštěvy kina nebo divadla.