Celoroční aktivity

Týdenní stacionář umožňuje všem uživatelům prožít plnohodnotně čas, který v zařízení tráví. Pro uživatele zajišťujeme způsob normálního životního stylu, do kterého patří i sportovní nebo společenské vyžití aj.

Sportovní akce

 • Leden, únor  – zimní speciální olympiáda, zimní hry
 • Květen, červen – regionální sportovní hry, Plavání pro dobrou věc
 • Červenec – letní speciální olympiáda

Společenské akce

 • Únor – Valentýnský ples ve Svitavech
 • Březen, duben – Matějská pouť, Den pro zdravotně postižené v Praze
 • Květen – Letohradská kopečková pouť pro zdravotně postižené
 • Červen – výlet speciálním vlakem na Dětský filmový festival ve Zlíně, účast na Olympiádě lidskosti „Člověk člověku“ v Zábřehu na Moravě, vystoupení na „Městě v pohybu“ v Ústí nad Orlicí
 • Říjen – taneční soutěž Rytmus
 • Listopad – taneční kurzy a  věneček v Dlouhoňovicích
 • Prosinec – vánoční jarmarky (Krajský úřad v Pardubicích, Nová Louže, aj.), štědrý večer s nadílkou ve stacionáři
 • Celoročně návštěvy filmových, koncertních a divadelních představení

Rekondiční a rekreační pobyty

 • Uživatelé mají možnost vyrazit na týdenní rekondiční pobyt v rekreačních zařízeních v České republice. Pobyty jsou naplněny sportem, turistikou, houbařením a relaxací.
 • Září – podzimní pobyt v přírodě

Relaxace

Možností jak relaxovat jsou návštěvy solné jeskyně, relaxačního centra v krytém plaveckém bazénu nebo relaxace ve snoezelenu.

 • Relaxační centrum – uživatelé navštěvují vířivku v rámci pravidelného docházení do krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí
 • Solná jeskyně – uživatelé mají možnost navštívit solnou jeskyni (v domluveném termínu)
 • Snoezelen – ve stacionáři máme zřízenou odpočinkovou místnost.

 


Zooterapie

V zařízení máme možnost vyzkoušet si canisterapii, což je léčebná terapie za pomoci psa – kontakt pejska s člověkem. Pes dokáže svoji milou přítomností vyvolat u uživatelů dobrou náladu, zklidnění, prohřívání, motivaci k rehabilitaci. Uživatelé se postupně s pejskem seznamují, mají možnost si jej pohladit – což při dotyku se srstí se stimulují hmatové buňky.

Někdy se nám na pobytech podaří projet se na koni, nebo se dostaneme do kontaktu s domácími zvířaty.