Žlutá denní místnost (ŽDM)

Na této denní místnosti pracují s uživateli:

Bc. Iva Stránská 

Bc. Alžběta Vychytilová, DiS.


Formativně terapeutické postupy 

Náplň formativně terapeutických postupů, tzv. dopoledních terapií, je na dolní denní místnosti přizpůsobena mentální úrovni uživatelů.

Činnosti na sebe během celého týdne navazují a doplňují se, uživatelé pracují s jedním tématem celý týden a poznávají jej z různých hledisek.

Činnosti zpravidla začínáme v 9.00 hodin a končíme v 10.00 hodin, kdy odcházíme na vycházku. Na vycházce si můžeme některé teoretické poznatky ověřovat v praxi.


Rozvoj obecných znalostí

Uživatelé se zde seznamují se základními tématy, např.

 • sebeobsluha – hygiena, stolování, oblékání, …
 • koloběh přírody – roční období, měsíce, dny v týdnu, …
 • naučná témata – zvířata, rostliny, města, …
 • osobní témata – rodina, povolání, sexuální výchova, …
 • zájmová témata – cestování, sport, kultura, …

Psychomotorická terapie

Psychomotorická terapie využívá pohybu k uvědomování si vlastního těla, uvolnění, prohlubování kognitivních znalostí, vyjadřování emocí, posilování vůle a k zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V psychomotorické terapii využíváme:

 • techniky relaxace,
 • kondiční cvičení,
 • soutěže,
 • hry,
 • plavání,
 • nácviku jemné motoriky,
 • výlety,
 • vycházky.

Arteterapie

Arteterapie je způsob vyjádření  prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit.

Arteterapie může probíhat individuálně i ve skupině.

Arteterapie využívá

 • kresbu, malbu, koláž, práci s hlínou nebo jiným materiálem
 • příběh (pohádkový nebo snový)
 • hudbu, kdy mluvíme o muzikoterapii
 • divadlo, kdy mluvíme o dramaterapii

Používáme základní techniky jako je:

 • kresba (tužkou, pastelkami, fixami),
 • malba (vodovými a temperovými barvami, tuší),
 • práce s křídovým a voskovým pastelem,
 • zabýváme se i výrobou drobných výrobků, kterými se pak prezentujeme na veletrzích sociálních služeb nebo jarmarcích.

Muzikoterapie

Její náplní je:

 • zpěv lidových písní nebo koled, ale i některých písní z filmů,
 • hlasová a dechová cvičení, vytleskávání a rytmizace písní,
 • poznávání hudebních nástrojů – jak vypadají, z čeho se skládají, co na ně hrajeme a jak hrajeme, např. Orffův instrumentář je naším častým doprovodem,
 • při poslechu hudby poznáváme nejen hudební nástroje a hudební žánry, ale i hudbu, která je blízká našim kamarádům.

Ergoterapie

Náplní ergoterapie jsou činnosti běžného života, jejichž nácvikem vedeme uživatele k osamostatnění se. Jedná se především o činnosti spojené s chodem domácnosti:

 • práce v kuchyni – mytí nádobí, obsluha myčky, nakupování a skladování potravin, základy vaření,
 • úklid pokoje – vysávání, vytírání, péče o lůžko, péče o pokojové květiny, utírání prachu,
 • čistota oblečení – praní, žehlení, základy šití, udržování pořádku v osobních věcech,
 • práce na zahradě – sázení kytiček, zalévání, péče o trávník, sběr ovoce, hrabání listí.

Dále sem zařazujeme:

 • úklid prostor denní místnosti (rovnání her, utírání stolu, zalévání květin),
 • nácvik stříhání nůžkami, modelování, navlékání korálků, stavění stavebnic,
 • výrobu koláží z různých materiálů – textilní, papírové,.. a výrobu papírových briket.

Cílem ergoterapie je:

 • nácvikem činností spojených s chodem domácnosti dopomoci uživateli k tomu, aby byl co nejvíce a nejlépe připraven k samostatnému bydlení a zapojení se do běžného způsobu života.

Matematické představy

Zahrnují:

 • posouzení množství (více, méně),
 • číselné řady,
 • hodnotu peněz,
 • práci s geometrickými tvary.

Čtení, AAK

Zaměřujeme se na:

 • čtení dle obrázků,
 • poznávání písmen,
 • porozumění čtenému textu.

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) je náhradní komunikace. Formu komunikace volíme podle potřeb uživatele:

 • piktogramy – práce s jednoduchým grafickým znázorněním skutečnosti, s černobílými symboly,
 • obrázky a fotografie,
 • znakování – podobá se pantomimě, není znakovou řečí, ale vychází ze skutečné podoby předmětu, věci, zvířete, děje apod.

Grafické cviky

Jedná se o:

 • uvolnění jemné motoriky pomocí kresby, kterou by později mělo nahradit písmo, např. o kreslení klubíček, koleček, čárek, …

 

Pokud zůstane našim uživatelům pár chvil volna, rádi se věnují skládání puzzlí, kostek nebo hrají „Člověče, nezlob se“ a pexeso.