Řečová a komunikační terapie

Řečová a komunikační terapie je zaměřena na komunikaci a rozvoj slovní zásoby, případně na alternativní a augmentativní komunikaci.

 

Terapie je prováděna individuálně, a to formou:

 • práce s obrázky a fotografiemi,
 • povídání s uživatelem,
 • říkanek a říkadel,
 • jazykových cvičení,
 • her s napodobením,
 • hádanek a básniček,
 • procvičování hlásek,
 • opakování slov,
 • sestavování jednoduchých vět,
 • práce s komunikační knihou,
 • čtení pohádek, povídek a příběhů,
 • vyprávění o přečteném.

 

Velice se také osvědčily procházky spojené s návštěvou nějakého zajímavého místa. Tady si uživatel může popovídat s pracovnicí i samostatně, a je to pro něj motivující v komunikaci.