Režim dne

Uživatelé jsou před podpisem smlouvy seznámeni se sledem denních činností, tzv. režimem dne.  Jsou povinni tento režim dodržovat (nenarušovat terapie, nepoužívat po dobu terapie mobilní telefon, dodržovat polední klid, apod.).

 

 

7:30 – 8:15 hod        ranní hygiena, oblékání, ošetřovatelská péče, úklid pokojů, stlaní 


8:30 – 9:00 hod        snídaně


9:00 – 10:00 hod     výchovné, vzdělávací a aktivizační činností se provádějí pomocí formativně terapeutických postupů, tzv. dopolední terapie (arteterapie, ergoterapie, rozvoj obecných znalostí, matematické představy, alternativní a augmentativní komunikace, základy čtení a psaní, muzikoterapie, psychomotorická terapie, plavecká průprava, hudebně pohybová terapie)


10:00 – 11:30 hod    dopolední vycházka, pobyt venku, hygiena před obědem


11:30 – 12:00 hod    oběd, hygiena po obědě


12:00 – 13:30 hod    odpočinek, relaxace při kávě (malé děti spí, dle potřeby)


14.00 – 14:15 hod    odpolední svačina


14:15 – 17:30 hod    odpolední vycházka, pobyt venku, sociálně terapeutické činnosti, tzv. odpolední zájmové činnosti (výtvarné aktivity, sportovní klub Človíček, hudebně-pohybová aktivita, řečová a komunikační terapie, výtvarné aktivity, domácí práce a vaření), návštěvy dobrovolníků nebo canisterapeuta


18:00 – 18:30           večeře


18:30 – 19:00           večerní hygiena, příprava oblečení na další den


18:00 – 22:00          osobní volno, individuální činnosti, volné hry, sledování televize, výběr vhodného pořadu se staršími uživateli, individuální odchody uživatelů na pokoje


22:00 – 6:00            noční klid