Hledáme dobrovolníky

Máš chuť věnovat ve svém volném čase svoji energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu? Pak hledáme právě Tebe!

 

Předpoklady pro výkon dobrovolnictví

Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.

Dobrovolník by měl dokázat rozpoznat změnu zdravotního stavu uživatele a přivolat personál.

Dobrovolník by měl být spolehlivý a plnit úkoly, ke kterým se zaváže/zavázal.

 

Metodický postup pro zaškolení a působení dobrovolníka

1. Zájemce o dobrovolnictví kontaktuje stacionář a sjedná si osobní návštěvu, kde se dozví, jak zařízení vypadá, o jeho činnostech, poslání, se skupinou klientů a seznámí se s náplní práce dobrovolníka – zda má zájem v zařízení dobrovolnickou činnost vykonávat. Návštěvu ve stacionáři je vhodné si domluvit dopředu nejlépe telefonicky s vedoucí stacionáře Hanou Zastoupilovou.

 

2. Zájemci o dobrovolnictví je předán kontakt na Dobrovolnické centrum Světlo (Čs. Armády 1076, Ústí nad Orlicí, kontaktní osoba Mgr. Jana Svojanovská), které dobrovolníka zaškolí. Dobrovolník dochází po celou dobu působení ve stacionáři do DC Světlo na supervize.

 

3. Zaškolený dobrovolník přinese smlouvu mezi DC Světlo a Centrem sociální péče města Ústí nad Orlicí – stacionářem.

 

4. Dobrovolník vyplní osobnostní test, je znovu proveden zařízením a seznámen s prostory, kde se bude moci pohybovat, seznámen se základními zásadami a cíli zařízení, s jeho posláním. Proběhne také seznámení s uživateli a personálem. Dobrovolník je také proškolen v BOZP – hlavní uzávěry plynu a vody, hlavní jistič. Je seznámen s režimem dne a s činnostmi ve stacionáři. Je také poučen o vedení své docházky a hlášení své nepřítomnosti. Je poučen o zachovávání úplné mlčenlivosti o informacích získaných o uživatelích.

 

5. Dobrovolník je seznámen s konkrétním uživatelem (jeho zájmy, osobnostní rysy, dovednosti, případně zdravotní omezení). Domluví se spolu, který den a hodinu bude dobrovolník za uživatelem docházet – zpravidla to je jednou týdně na 1 hodinu.

 

6. Dobrovolník může nabídnout také činností, kterou bude ve stacionáři poskytovat, např.: výtvarná nebo hudební činnost. V tomto případě pak pracuje s více uživateli a dochází podle domluvy zpravidla 1x měsíčně.

 

7. Dobrovolník má zkušební dobu – první 3 měsíce se pohybuje s uživatelem pouze ve vnitřních prostorách stacionáře. Následují další 3 měsíce s uživatelem v zařízení nebo na zahradě. Po dosažení zletilosti (pokud je nezletilý) a 6 měsíční zkušební době na počátku, může dobrovolník s uživatelem na krátkou procházku mimo zařízení (do města, do cukrárny) – přítomnému personálu hlásí vždy cíl vycházky a je k dispozici na mobilním telefonu. Činnosti musí být vždy přizpůsobeny přání a aktuálnímu stavu uživatele. Pokud dobrovolník nedochází každý týden, pak se doba pobytů uvnitř zařízení a na zahradě úměrně prodlužuje.

 

8. Dobrovolník má právo říci „ne“, pokud daná činnost nebude vyhovovat jeho zájmům a schopnostem.

 

9. Dobrovolník oznámí ukončení své činnosti dostatečně dopředu (nejlépe 1 měsíc), rozloučí se s uživatelem a obdrží potvrzení o vykonaném dobrovolnictví.