Fakultativní a další služby

Fakultativní služby 

Fakultativní služby jsou služby poskytované nad rámec běžných sociálních služeb. Sjednávají se ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby, ale lze je sjednat i dodatkem po uzavření Smlouvy.

Fakultativní činnost praní prádla lze v týdenním stacionáři využít pouze v případě, pokud uživatel nemá možnost vyprat si prádlo během víkendu, kdy pobývá mimo zařízení (v domácím prostředí)

V týdenním stacionáři lze poskytnout:

  • Praní prádla (bez žehlení), cena 50 Kč / úkon
  • Praní prádla (žehlí uživatel), cena 55 Kč / úkon
  • Praní prádla (žehlí personál), cena 60 Kč / úkon

 

Další činnosti nad rámec základních činností 

Můžeme uživateli zprostředkovat další činnosti, které si hradí plně nebo částečně sám uživatel. Doprovod na tyto akce zajišťují pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, sociální pracovník nebo dobrovolníci. Tyto činnosti jsou dojednávány po uzavření Smlouvy.

Jedná se o následující činnosti:

  • návštěva krytého plaveckého bazénu s relaxačním centrem,
  • návštěva solné jeskyně,
  • účast na sportovních aktivitách, soutěžích, olympiádách,
  • účast na rekondičních a rekreačních pobytech,
  • zprostředkování zooterapie (canisterapie, hipoterapie,…),
  • zprostředkování návštěvy kulturních akcí, plesů, tanečních zábav, návštěvy kina nebo divadla,
  • zprostředkování dobrovolníka z Dobrovolnického centra Světlo.