Nový týdenní stacionář

Nabízíme kapacitu v novém týdenním stacionáři, který bude k dispozici po rekonstrukci budovy  na ulici Čs. armády v Ústí nad Orlicí.

Pokud máte zájem, kontaktujte prosím vedoucí stacionáře nebo sociální pracovnici.

 


Fotografie z průběhu rekonstrukce: