Volná kapacita pro zájemce

Bližší informace Vám podá vedoucí týdenního stacionáře nebo sociální pracovnice – telefonní čísla naleznete v Kontaktech.