Proběhla tradiční podzimní beseda pro seniory

Dne 13.11.2019 se konala v jídelně CSP beseda pro seniory zaměřená na prevenci kriminality. Programu se zúčastnily také děti z MŠ Lentilka se svým vystoupením a policejní preventistka pro územní odbor Ústí nad Orlicí por. Bc. Lenka Vilímková.

Není k dispozici žádný popis fotky.