Senior klub – Akce na březen

Velké safari & usmíření s Afrikou
St 1. 3. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na přednášku K. Motani. Vstupné 80 Kč pro člena Senior klubu po předložení průkazky. Hlásit se
můžete výjimečně přímo v divadle od 18.40 až 18.50 hodin. Přijďte včas. Akci zajišťuje p. Ešpandrová.

IL Boemo – Senior kino
St 15. 3. | 14.30 hodin
Film o životě hudebního skladatele Josefa Myslivečka v Itálii. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 7. a 14. 3. od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Cena pro člena po předložení průkazky 50 Kč. Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje p. Štěch.

Pěšky směr Vadětín na bledule
Čt 16. 3. | 14.30 hodin
Sraz v uvedenou hodinu u CSP – bývalý „Penzion“. Konečný cíl restaurace Sporthotel. Akci zajišťuje p. Štěch a p. Rabová.

Členská schůze SK pro rok 2023
Čt 23. 3. | 14.30 hodin
Schůze se koná na Centru sociální péče, bývalý „Penzion“. Přihlášky se přijímají do počtu 120 členů při službě ve Sladkovně od 10.00 do
12.00 hodin dne 7. a 14. 3. Z kapacitních důvodů nelze přijít bez přihlášení. Současně žádáme ty, kteří se přihlásili a nebudou moci přijít, aby se u předsedy omluvili a umožnili tak účast náhradníkům. Program schůze bude vyvěšen v informační skříňce a zaslán členům e-mailem.
Drobné občerstvení zajištěno. Akci organizuje předseda a výbor.

Plavání nejen pro členy SK
Pá 24. 3. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu se uskuteční plavání spojené se cvičením ve vodě a vstupem do relaxačního centra.
Pro členy vstup na průkazku 80 Kč, nečlen 90 Kč, neobyvatel 100 Kč. Peníze si přichystejte přesně. Akci zajišťuje p. Štěchová. Přijďte v hojném počtu.

Choceň, muzeum
Čt 30. 3. | odpolední vlakový zájezd
Nejprve si prohlédneme muzeum, pak následuje volno na občerstvení v některé z cukráren. V případě hezkého počasí možno dojít na Peliny, (asi 3 km). Svou účast nahlaste telefonicky p. Štěchové, která zájezd organizuje. Člen Senior klubu si hradí jízdné, vstup do muzea hradí SK. Odjezd
rychlíkem z Žst. ÚO v 13.24 hodin, zpět odjezd v 17.26 hodin, nebo individuelně. Na odjezd se dostavte včas.
Akci zajišťuje p. Štěchová.

Na duben připravujeme:
• Senior Kino
• cestopis
• cyklovýlet, na kole až do Turecka
• celodenní zájezd na Floru Olomouc a město Uničov
• putování po ústeckých hospodách. Jako druhá návštěva – restaurace U Malinů
• odpolední zájezd do dělostřelecké tvrze Hůrka u Králík

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734398390
p. Štěchová 731601548, p. Štěch 722475129
p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová 734188855
JUDr. Králík 722475132
Ing. Bednářová 605834042