Senior klub – Akce na září

Na kolech směr Brandýs nad Orlicí
Čt 7. 9. | 13.30 hodin
Sraz účastníků v uvedenou hodinu u Penzionu – CSP. Akci zajišťuje Ing. Bednářová.

Mezinárodní den seniorů | Čt 14. 9. | oslava
Soutěž ve vaření guláše s mezinárodní účastí a sportovní odpoledne. Seniorský pětiboj na zahradě ČČK. Začátek vaření v 8.40 hodin, ochutnávka gulášů veřejností nejdříve v 11.50 hodin, od 13.00 hodin – Seniorský pětiboj, ve 14.30 hodin – vyhlášení výsledků, po 16. hodině táborák s vuřty a posezení s kytarou M. Biena.
Za SK akci zajišťuje JUDr. Ešpandr a výbor SK ve spolupráci s ČČK a městem Ústí nad Orlicí– Řídící skupinou komunitního plánování.

Léto s cimbálem v zahradnictví Šťastný
So 16. 9. | zábava
Našim členům doporučujeme uvedenou akci našeho sponzora, hromadně návštěvu nepořádáme. Občerstvení zajištěno.

Perly Orientu | St 20. 9. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na přednášku Ph.D. Lenky Hrabalové v Roškotově divadle. Vstupné 70 Kč pro člena Senior klubu po předložení průkazky. Hlásit se můžete ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin dne 5. a 12. 9. Přijďte včas. Akci zajišťuje p. Štěchová. Repliky korunovačních klenotů,

zámek Opočno | Čt 21. 9. | odpolední zájezd
Společnost Putovní výstavy CZ představí v běžně nepřístupných prostorách zámku Opočno unikátní výstavu „České korunovační klenoty na dosah“ v nové podobě. Mistrovskou repliku českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co
nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. Po prohlídce následuje volno k posezení v místních restauracích nebo cukrárně. Hlásit se můžete
předběžně na telefonu organizátorky a ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin dne 5. a 12. 9. do počtu 43 lidí. Bude-li větší zájem, pokusíme se sehnat autobus pro 49 lidí. Člen SK hradí 190 Kč, nečlen 255 Kč a neobyvatel 300 Kč. Akci zajišťují Ing. Bednářová a JUDr. Ešpandr. Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána f. Zářecký 11.45 hodin, Benzina pod Duklou 11.50 hodin, Babyka 11.55 hodin, Autobusové nádraží 12.00 hodin, Letohradská 12.05 hodin, Penzion 12.10 hodin.

Sportovní hry v Pardubicích
Út 26. 9. | 9.30 hodin
V rámci činnosti RS se v Pardubicích uskuteční sportovní hry. Jízdné si hradí každý sám, startovné hradí SK. Zájemci do počtu 8 členů se
hlaste telefonicky u Ing. Bednářové, která sdělí čas odjezdu.

Indiana Jones a nástroj osudu
St 27. 9. | 14.30 hodin | Senior kino
Dobrodružný film USA. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 5. a 12. 9. od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Cena pro člena po předložení průkazky 40 Kč. Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Na akci se dostavte včas. Akci zajišťuje p. Rabová.

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME
Cestopis, p. Ešpandrová
Senior kino, p. Štěch
5. 10. – Pěší vycházkou nebo autobusem až na Habřinku. Přihlášky telefonem u organizátorek, možno už v září, p. Rabová, p. Štěchová.
11. října – RS- turnaj ve střelbě družstev v Bungru na Cihelně v Pardubicích. 4 až 6 členná družstva. Doprava vlakem na náklady účastníka, zápisné
hradí SK. Přihlášky telefonicky u JUDr. Ešpandra ihned. Čas odlezdu vlaku bude upřesněn telefonicky. Začátek od 10 hodin.
12. 10. – Zámek Kunštát s prohlídkou jeskyně, celodenní zájezd, p. Štěchová, p. Ešpandrová.
22. 10. – plavání v KPB ÚO, p. Štěchová.
26. 10. – Vamberk a krajka, polodenní výlet, p. Ešpandrová, p. Bednářová.

Adventní zájezd s CK po ČR dne 4. 12. 2023
Pro zájemce o adventy ve velkých městech a na významných památkách objednáme u CK zájezd na hrad Karlštejn a na slavnosti Sv. Barbory v Kutné Hoře. Odjezd z Ústí nad Orlicí. Cena zájezdu 990 Kč obsahuje dopravu, vjezdy,parkovné, průvodce. Neobsahuje případnou prohlídku hradu za 250 Kč a vstup do chrámu za 250 Kč. Závazné přihlášky přijímá předseda na telefonu ihned, úhrada nejpozději při prvé říjnové službě.

Ke dni 1. 8. 2023 ukončil činnost člena výboru SK JUDr. Králík ze zdravotních důvodů. Za jeho práci mu výbor děkuje. Hledáme zájemce, kteří
by se na organizaci činnosti SK chtěli podílet. Zájemci nechť se hlásí u předsedy.

 

JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734398390

p. Štěchová 731601548

p. Štěch 722475129

p. Rabová 734188853

p. Ešpandrová 734188855

Ing. Bednářová 605834042