Dokumenty ke stažení

Ceník a nabídka služeb pečovatelské služby:

Ceník Pečovatelské služby 1.1.2018

Nabídka Pečovatelské služby 1.1.2018


Žádost a přílohy pro zájemce o umístění do domu Na Pláni 1343:

Žádost o umístění v čp. 1343

Souhlas se zpracováním osobních údajů PS

Souhlas se zpracováním osobních údajů PS – kontaktní osoby


Žádost o zařazení do evidence žadatelů o uzavření nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí (DPS):

Žádost do DPS

Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí 10_2018


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka pečovatelské služby

Charta práv a svobod starších občanů

Charta práv tělesně postižených osob

Práva pacientů ČR

Vnitřní pravidla pro přijímání darů

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2015

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2016

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2017

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018