Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba:

Žádost vyplňuje sociální pracovnice až na místě sociálního šetření v domácnosti klienta.

Souhlas se zprac. os. udaju PS

Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Ceník úkonů PS od 1. 10. 2020

Ceník úkonů PS – okolní obce 1.1.2018

Nabídka poskytovaných úkonů PS od 2.1.2020

Smlouva o poskytnutí PS 2020 

Vnitřní pravidla pro poskytování PS 1.8.2019


Výpůjčka v domě Na Pláni 1343:

Žádost o umístění 1343 – od 1.6.2020

Souhlas se zprac. os. udaju PS 1343

Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Smlouva o výpůjčce obytné jednotky – 2020

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+0 od 1.1.2021

Kalkulace zálohy 1343  vel 1+0 od 1.1.2022

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 1 osoba od  1.1.2021

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 1 osoba od 1.1.2022

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 2 osoby od 1.1.2021

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 2 osoby od 1.1.2022

Domovní řád pro budovu čp. 1343-  2020

Domovní řád 1343 – desatero

NV 308_2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy

Zásady pro předání obytné jednotky – 2020


Byty zvláštního určení ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí (dříve DPS):

Informace a formuláře naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/zivotni-situace/podminky-najmu-mestskych-bytu


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka CSP_PS 15.2.2017 

Vnitrni pravidla pro prijimani daru 21.12.2020

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností 1.3.2018

Charta práv a svobod starších občanů

Charta práv tělesně postižených osob

Práva pacientů ČR


Výroční zprávy:

2015

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2015

2016

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2016

2017

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2017

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

2018

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018

2019

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2019

2020

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2020


Vyhodnocení dotazníků spokojenosti:

Grafické vyhodnocení 2020

Komentář k vyhodnocení 2020