Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba:

Žádost vyplňuje sociální pracovnice až na místě sociálního šetření v domácnosti klienta.

Souhlas se zprac. os. udaju PS

Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Ceník úkonů PS 1.1.2018

Ceník úkonů PS – okolní obce 1.1.2018

Nabídka poskytovaných úkonů PS od 1.8.2019

Smlouva o poskytnutí PS

Vnitřní pravidla pro poskytování PS 1.8.2019


Umístění do domu Na Pláni 1343:

Žádost o umístění 1343

Souhlas se zprac. os. udaju PS 1343

Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Domovní řád 1343 – desatero

Zásady pro předání obytné jednotky při ukončení výpůjčky


Byty zvláštního určení ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí (dříve DPS):

Žádost do DPS

Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí 10_2018


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka Pečovatelské služby CSP

Charta práv a svobod starších občanů

Charta práv tělesně postižených osob

Práva pacientů ČR

Vnitřní pravidla pro přijímání darů

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Metodický postup pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2015

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2016

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2017

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018