Dokumenty ke stažení

Ceník a nabídka služeb pečovatelské služby:

Ceník Pečovatelské služby 1.1.2018

Nabídka Pečovatelské služby 1.1.2018


Žádost a přílohy pro zájemce o umístění do domu Na Pláni 1343:

Žádost o umístění v čp. 1343

Souhlas se zpracováním osobních údajů PS

Souhlas se zpracováním osobních údajů PS – kontaktní osoby


Žádost o zařazení do evidence žadatelů o uzavření nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí (DPS):

Žádost do DPS

Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí 10_2018


Vnitřní směrnice vztahující se k Pečovatelské službě:

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Domovní řád „Desatero“ – pro dům Na Pláni1343


Pravidla pro podání stížnosti:

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Stížnosti – leták


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka pečovatelské služby

Charta práv a svobod starších občanů

Charta práv tělesně postižených osob

Práva pacientů ČR


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2017

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2016

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2015


Letáky:

Pracujeme na tom 🙂


Roll up (venkovní banner):

Roll up PS


Logo: