Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba:

Žádost vyplňuje sociální pracovnice až na místě sociálního šetření v domácnosti klienta.

Souhlas se zprac. os. udaju PS

Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Ceník úkonů PS 1.1.2018

Ceník úkonů PS od 1. 10. 2020

Ceník úkonů PS – okolní obce 1.1.2018

Nabídka poskytovaných úkonů PS od 1.8.2019

Smlouva o poskytnutí PS 2020 

Vnitřní pravidla pro poskytování PS 1.8.2019


Výpůjčka v domě Na Pláni 1343:

Žádost o umístění 1343 – od 1.6.2020

Souhlas se zprac. os. udaju PS 1343

Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Smlouva o výpůjčce obytné jednotky – 2020

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+0 od 1.1.2020

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+0 od 1.1.2021

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+0 od 1.1.2022

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1-1 osoba od 1.1.2020

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 1 osoba od  1.1.2021

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 1 osoba od 1.1.2022

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1-2 osoby od 1.1.2020

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 2 osoby od 1.1.2021

Kalkulace zálohy 1343 vel 1+1 – 2 osoby od 1.1.2022

Domovní řád pro budovu čp. 1343-  2020

Domovní řád 1343 – desatero

NV 308_2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy

Zásady pro předání obytné jednotky – 2020


Byty zvláštního určení ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí (dříve DPS):

Informace a formuláře naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/zivotni-situace/podminky-najmu-mestskych-bytu


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka Pečovatelské služby CSP

Charta práv a svobod starších občanů

Charta práv tělesně postižených osob

Práva pacientů ČR

Vnitřní pravidla pro přijímání darů

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Metodický postup pro jednání se zájemcem o poskytnutí PS

Metodický postup pro uzavření smoouvy o poskytnutí PS


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2015

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2016

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2017

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018

Výroční zpráva Pečovatelská služba za rok 2019