Volná pracovní místa, praxe, stáže

Volná pracovní místa

V současné době nenabízíme volná pracovní místa.

 


Praxe a stáže

Pokud jste studentem střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a měli byste zájem o praxi v zařízení pro osoby s mentálním postižením nebo seniory, obraťte se na vedoucí stacionáře nebo koordinátorku a vedoucí pečovatelské služby.

 

Doporučený postup pro sjednání praxe:

1. Předem kontaktovat organizace (telefonicky, mailem, osobně) a domluvit se s ředitelkou / vedoucí pečovatelské služby / vedoucí stacionáře, zda je možné praxi vykonávat (vzhledem k momentální personální kapacitě, ke studovanému oboru studenta, apod.). Dochází k vyjednávání, co může organizace studentovi nabídnou a za jakých podmínek.

2. Denní a týdenní stacionář přijímá studenty na praxe z těchto oborů:

  • sociální práce a sociální činnost, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální patologie, psychologie, psychoterapie, všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie a obory příbuzné výše vyjmenovaným

3. Pečovatelská služba přijímá studenty na praxe z těchto oborů:

  • sociální práce a sociální činnost, ošetřovatelství, sociální pedagogika, humanitní studia a obory příbuzné výše vyjmenovaným

4. Pokud ředitelka / vedoucí služby potvrdí možnost vykonávat v organizaci praxi, následuje podepsání Smlouvy o praxi, která by měla ošetřovat vzájemná práva a povinnosti stran.

5. Smlouvu za organizaci podepisuje ředitelka (při nepřítomnosti delší jak 14 dnů podepisuje vedoucí služby).

6. Následuje nástup praktikanta ke sjednanému dni.

 

Doporučujeme vždy předem kontaktovat zařízení (telefonicky, mailem, osobně) a domluvit se s uvedenými zaměstnanci, zda je možné praxi vykonat (vzhledem ke studovanému oboru, aktuální vytíženosti zaměstnanců, apod.).

 

Nabízíme také možnosti pracovních stáží pro zaměstnance sociálních služeb. Více informací podají vedoucí služeb.