Volná pracovní místa, praxe, stáže

Volná pracovní místa

 

Praxe a stáže

Pokud jste studentem střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a měli byste zájem o praxi v zařízení pro osoby s mentálním postižením nebo seniory, obraťte se na vedoucí Stacionáře Hanu Zastoupilovou, DiS. (denní a týdenní stacionář) nebo koordinátorku pečovatelské služby Lucii Kaválkovou, DiS. (pečovatelská služba).

Přijímáme studenty:

  • z oborů zaměřených na sociální práci a sociální činnost, sociální a charitativní činnost, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální patologii, psychologii, aj.
  • do stacionáře je také možné přijmout na praxi studenty z oborů speciální pedagogika, psychoterapie, všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, aj.

Doporučujeme vždy předem kontaktovat zařízení (telefonicky, mailem, osobně) a domluvit se s uvedenými zaměstnanci, zda je možné praxi vykonat (vzhledem ke studovanému oboru, aktuální vytíženosti zaměstnanců, apod.).

 

Nabízíme také možnosti pracovních stáží pro zaměstnance. Více informací podají výše uvedené vedoucí služeb.