Základní informace

1. Oficiální název

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 70857156

DIČ: CZ70857156

 

2. Právní forma

Příspěvková organizace města Ústí nad Orlicí

 

3. Bankovní spojení 

20835611/0100 (Komerční banka, a.s.)

Nejsme plátci DPH.

 

4. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

a) Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listinné)

Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

 

b) Úřední hodiny podatelny

Podatelnu představuje ředitelna a kancelář administrativního pracovníka.

Provozní doba je od 8.00 do 15.00 hod.

 

c) Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

info@csp-uo.cz

 

d) Identifikátor datové schránky

ngwkg5d

 

e) Další možnosti elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští

e-mailové adresy jednotlivých pracovníků uvedené v sekci Kontakty

 

f) Přehled datových formátů dokumentů přijímaných prostřednictvím veřejné sítě Internet a Informačního systému datových schránek:
• PDF (Portable Document Format)

• PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving, ISO 19005)

• XML (Extensive Markup Language Document)

• FO/ZFO (602XML Filler dokument)

• HTML/HTM (Hypertext Markup Language Document)

• ODT (Open Document Text)

• ODS (Open Document Spreadsheet)

• ODP (Open Document Presentation)

• TXT/CSV (prostý text)

• RTF (Rich Text Format)

• DOC/DOCX  (MS Word Document)

• XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheet)

• PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)

• JPG/JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group FIle Interchange Format)

• PNG (Portable Network Graphics)

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě

Organizace neumožňuje příjem na přenosných technických nosičích dat (CD, USB flashdisky, apod.) z důvodu možného výskytu škodlivých kódů.

 

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých bude zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem („škodlivý kód“)

Datové zprávy, u kterých bude zjištěn škodlivý kód (např. vir), budou zničeny. V případě doručení neúplné nebo poškozené datové zprávy, nebo zprávy v nepřijímaném formátu, je odesílatel (pokud je známý) vyzván k nápravě, jinak nebude tato zpráva zpracována.

 

i) Důsledky vad dokumentů

Pokud CSP zjistí, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě a stanoví postup pro odstranění.

Pokud se nepodaří CSP vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, CSP tento dokument dále nezpracovává.

Pokud se nepodaří zjistit kontaktní údaje odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, CSP tento dokument dále nezpracovává.

CSP postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v niž je obsažen, je neúplný nebo nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě – CSP tento dokument dále nezpracovává.

 

5. Organizační struktura