Základní informace

1. Oficiální název

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí

IČ: 70857156

 

2. Právní forma

Příspěvková organizace města Ústí nad Orlicí

 

3. Bankovní spojení 

20835611/0100 (Komerční banka, a.s.)

Nejsme plátci DPH.

 

4. Příjem dokumentů v analogové podobě (v listinné podobě)

Adresa pro doručování dokumentů: Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

Sídlo pečovatelské služby: Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí

Sídlo týdenního stacionáře: Čs. armády 262, 562 01 Ústí nad Orlicí

 

5. Příjem dokumentů v digitální podobě (v elektronické podobě)

Identifikátor datové schránky: ngwkg5d

Formáty přijímané prostřednictvím veřejné sítě Internet a Informačního systému datových schránek:
• PDF (Portable Document Format) verze 1.7 a vyšší
• Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005)
• Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948)
• Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 -nekomprimovaný)
• Joint Photographic Experts Group File InterchangeFormat (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918)
• Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2,ISO/IEC 13818)
• Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1,ISO/IEC 11172)
• Graphics Interchange Format (GIF)
• MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 AudioLayer II (MP2)
• MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 AudioLayer III (MP3)

• Waveform audio format (WAV)
• Pulse-code modulation (PCM)

Další (nepovinné) formáty:

• doc, docx, txt, xml, xls, xslx, ppt, pptx, jpg.

 

Datové zprávy, u kterých bude zjištěn škodlivý kód (např. vir), budou zničeny. V případě doručení neúplné nebo poškozené datové zprávy, je odesílatel (pokud je známý) vyzván k nápravě, jinak nebude tato zpráva zpracována.

 

Organizace neumožňuje příjem na přenosných technických nosičích dat (CD, USB flashdisky, apod.) z důvodu výskytu škodlivých kódů.

 

6. Organizační struktura