Úvod

ROZCESTNÍK INFORMACÍ:

1. Mám zájem o poskytnutí pečovatelské služby.

2. Chci ukončit poskytování pečovatelské služby.

3. Mám zájem o bydlení v domě Na Pláni 1343.

4. Chci ukončit výpůjčku obytné jednotky v domě Na Pláni 1343.

5. Mám zájem o poskytnutí týdenního stacionáře.

6. Mám zájem být členem Seniorklubu.

7. Chci si stěžovat na pečovatelskou službu.

8. Chci si stěžovat na týdenní stacionář. 

9. Mám zájem i práci.

10. Mám zájem o praxi.

11. Mám zájem o stáž.

12. Chci se stát dobrovolníkem.

 

Chcete vědět, kam se chystáme? Klikněte SEM.

 


Důležité informace z Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí:

AKTUALIZOVÁNO 25.1.2021

Sídlo Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, sídlo Pečovatelské služby

Pravidla pro návštěvy: 

  • nadále sledujte svůj zdravotní stav (zvýšená teplota, respirační onemocnění) a v případě příznaků kontaktujte telefonicky lékaře a zůstaňte doma,
  • do budovy vstupujte s rouškou či jinak zakrytými ústy a nosem,
  • při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce (dávkovač umístěn v přízemí budovy),
  • v budově dodržujte rozestupy 2 metry.

 

Pečovatelská služba – poskytování péče v době nouzového stavu

Od 5. října je vyhlášený opět nouzový stav jako na jaře s tím rozdílem, že onemocnění COVID-19 se stává reálnějším, na druhé straně jsme však lépe připraveni než tomu bylo v jarních měsících tohoto roku.

Činnost pečovatelské služby CSP města Ústí nad Orlicí probíhá následovně:

1. Krizové plány a scénáře

Máme zpracované krizové plány pro případ výskytu nákazy COVID-19 u zaměstnanců nebo klientů.

2. Ochranné pomůcky

Používáme ochranné pomůcky (roušky, návleky, rukavice, brýle, štíty, obleky) dle aktuální situace nebo nařízení KHS.

3. Péče o klienty

K omezování poskytování péče zatím nedochází.

Jsme připraveni pečovat o klienty, kteří s námi již mají smlouvu, s nařízenou karanténou nebo s onemocněním COVID-19, byť v omezeném režimu – tzn. poskytovat pouze nezbytně nutné úkony.

Po dobu nouzového stavu můžeme, podle naší aktuální kapacity, zajišťovat nezbytnou péči i obyvatelům, kteří s námi nemají uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě, ale pomoc nutně potřebují.

4. Personál

Pracovníci jsou rozděleni do několika týmů.

Snažíme se vyrovnat s ubývajícím personálem, ať již z důvodu nákazy COVID-19 nebo nařízené karantény, ale také z důvodu zajištění péče o své děti (OČR), které nemohou chodit do školy.

Jsme rádi také za dobrovolníky, kteří nám pomáhají se zajištěním péče (nejčastěji nákupy).

5. Informace pro naše klienty

Předali jsme letáčky všem našim klientům, kde mají popsané veškeré informace co se týká onemocnění COVID-19, stejně jako na jaře.

Za pečovatelskou službu Lucie Kaválková, vedoucí

 


Týdenní stacionář

Pravidla pro návštěvy: 

  • pokud je to možné, ohlaste svoji návštěvu předem pracovníkům týdenního stacionáře,
  • upřednostňujeme pobyt venku (je možné využít venkovní prostory stacionáře, pokud je příznivé počasí),
  • v případě návštěvy ve vnitřních prostorách, může vstoupit pouze 1 osoba jako návštěvník – návštěva poté probíhá v oddělené místnosti,
  • všichni návštěvníci musí vyplnit čestné prohlášení (o bezinfekčnosti), do vnitřních prostor vstupovat s rouškou či jinak zakrytými ústy a nosem, použít dezinfekci na ruce a dodržovat rozestupy 2 m.
  • Výjimka, kdy návštěvy nejsou povoleny: Pokud se v zařízení objeví nákaza. Návštěvy budou obnoveny  po uplynutí 3 týdnů po zjištění pozitivity. Doporučujeme Vám před Vaší návštěvou vždy kontaktovat personál stacionáře, který vám sdělí podrobnosti.
  • V 5. stupni protiepidemického systému (PES) platí zákaz návštěv v zařízení sociálních služeb kromě uvedených výjimek. 

 

Týdenní stacionář – jak funguje zařízení v době nouzového stavu

Týdenní stacionář je v provozu a jeho činnost probíhá následovně:

1. Krizové plány a scénáře

Máme zpracované krizové plány pro případ výskytu nákazy COVID-19 u zaměstnanců nebo klientů.

2. Ochranné pomůcky

Při práci používáme ochranné pomůcky (roušky, respirátory, rukavice, brýle, štíty, návleky, ochranné empíry) dle aktuální situace nebo nařízení KHS.

3. Péče o klienty

Klienty máme rozdělené do menších skupin (dle aktuálního počtu klientů v zařízení). Tyto skupiny se mezi sebou vzájemně nemíchají a pokud je to možné s ohledem na personální obsazení směny, jsou vždy pouze s jedním pracovníkem ráno, s jedním pracovníkem odpoledne a s jedním pracovníkem, který má noční službu.

Pokud se objeví ve stacionáři pozitivita, uživatelé na procházky (individuální, skupinové) nechodí. Procházky budou obnoveny po uplynutí 3 týdnů po zjištění pozitivity.

Klienti mohou využívat balkony nebo terasy. Hodně větráme buňky klientů i veškeré společné prostory. Pravidelně dezinfikujeme vnitřní prostory a u klientů dbáme na dezinfekci rukou.

Klientům měříme 2x denně tělesnou teplotu.

4. Personál

Pracovníci prozatím zvládají zajišťovat chod týdenního stacionáře na všech jeho úsecích, nemáme větší problémy s obsazením směn. Ráno a během směny měříme personálu tělesnou teplotu. Nyní máme pracovní karanténu.

5. Informace pro klienty a opatrovníky

Opatrovníkům a klientům jsme opět rozdali informativní letáčky o hygieně, správných zásadách a o onemocnění COVID-19.

Na informační nástěnce informujeme o nových aktuálních opatřeních.

Za týdenní stacionář Hana Zastoupilová, vedoucí

 


Seniorklub

Do Sladkovny vstupujte pouze s rouškou nebo jinak zakrytými ústy a nosem. Na ostatní akce dle aktuálního nařízení a situace.

Sledujte prosím sdělení Seniorklubu v Ústeckých listech nebo ve vývěsní skříňce Seniorklubu.

 


Děkujeme za pochopení.