Týdenní stacionář Mezi vámi

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 do 64 let převážně z okresu Ústí nad Orlicí.