Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Podporuje a pomáhá klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky.

Jedná se o terénní a ambulantní služby, dle individuálních potřeb klientů, které se poskytují přímo v jejich domácnostech.

 • poskytujeme podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích
 • umožňujeme klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředím
 • pomáháme žít běžným způsobem života svých vrstevníků
 • poskytujeme všem osobám základní sociální poradenství a to bezplatně
 • při činnostech Pečovatelské služby podporujeme samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí

Pomůžeme vám

 • vstát z postele, vykonat hygienu (přebalit), vykoupat
 • obléct, obout
 • přemístit v domácnosti
 • udělat jídlo/ pití, podat jídlo/pití, přivézt oběd
 • zkontrolovat váš stav přes den, zkontrolovat užití léků
 • uklidit v domácnosti
 • zařídit věci na úřadech, u lékaře
 • doprovodit na úřad, k lékaři

Pro podrobné informace a načasování péče kontaktujte sociální pracovnice – čekací doba pro zavedení péče je cca 3-4 týdny