AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE

Důležité informace z Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí:

AKTUALIZOVÁNO 23.10.2020

Sídlo Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, sídlo Pečovatelské služby

Pravidla pro návštěvy: 

  • nadále sledujte svůj zdravotní stav (zvýšená teplota, respirační onemocnění) a v případě příznaků kontaktujte telefonicky lékaře a zůstaňte doma,
  • do budovy vstupujte s rouškou či jinak zakrytými ústy a nosem,
  • při vstupu do budovy použijte dezinfekci na ruce (dávkovač umístěn v přízemí budovy),
  • v budově dodržujte rozestupy 2 metry.

 

Pečovatelská služba – poskytování péče v době nouzového stavu

Od 5. října je vyhlášený opět nouzový stav jako na jaře s tím rozdílem, že onemocnění COVID-19 se stává reálnějším, na druhé straně jsme však lépe připraveni než tomu bylo v jarních měsících tohoto roku.

Činnost pečovatelské služby CSP města Ústí nad Orlicí probíhá následovně:

1. Krizové plány a scénáře

Máme zpracované krizové plány pro případ výskytu nákazy COVID-19 u zaměstnanců nebo klientů.

2. Ochranné pomůcky

Používáme ochranné pomůcky (roušky, návleky, rukavice, brýle, štíty, obleky) dle aktuální situace nebo nařízení KHS.

3. Péče o klienty

K omezování poskytování péče zatím nedochází.

Jsme připraveni pečovat o klienty v karanténě nebo s onemocněním COVID-19, byť v omezeném režimu – tzn. poskytování pouze nezbytně nutných úkonů.

Po dobu nouzového stavu budeme zajišťovat nezbytnou péči i obyvatelům, kteří s námi nemají uzavřenou smlouvu o pečovatelské službě, ale pomoc nutně potřebují.

4. Personál

Prozatím nám nechybí personál z důvodu, že by byli naši zaměstnanci v karanténě nebo s pozitivním testem, ale z důvodu zajištění péče o své děti (OČR), které nemohou chodit do školy.

Pracovníci jsou rozděleni do několika týmů.

5. Informace pro naše klienty

Předali jsme letáčky všem našim klientům, kde mají popsané veškeré informace co se týká onemocnění COVID-19, stejně jako na jaře.

 

Za pečovatelskou službu Lucie Kaválková, vedoucí

 


 

Týdenní stacionář

Pravidla pro návštěvy: 

  • pokud je to možné, ohlaste svoji návštěvu předem pracovníkům týdenního stacionáře,
  • upřednostňujeme pobyt venku (je možné využít venkovní prostory stacionáře, pokud je příznivé počasí),
  • v případě návštěvy ve vnitřních prostorách, může vstoupit pouze 1 osoba jako návštěvník – návštěva poté probíhá v oddělené místnosti,
  • všichni návštěvníci musí vyplnit čestné prohlášení (o bezinfekčnosti), do vnitřních prostor vstupovat s rouškou či jinak zakrytými ústy a nosem, použít dezinfekci na ruce a dodržovat rozestupy 2 m.

 

Týdenní stacionář – jak funguje zařízení v době nouzového stavu

Týdenní stacionář je v provozu a jeho činnost probíhá následovně:

1. Krizové plány a scénáře

Máme zpracované krizové plány pro případ výskytu nákazy COVID-19 u zaměstnanců nebo klientů.

2. Ochranné pomůcky

Při práci používáme ochranné pomůcky (roušky, respirátory, rukavice, brýle, štíty, návleky, ochranné empíry) dle aktuální situace nebo nařízení KHS.

3. Péče o klienty

Klienty máme rozdělené do menších skupin (dle aktuálního počtu klientů v zařízení). Tyto skupiny se mezi sebou vzájemně nemíchají a pokud je to možné s ohledem na personální obsazení směny, jsou vždy pouze s jedním pracovníkem ráno, s jedním pracovníkem odpoledne a s jedním pracovníkem, který má noční službu.

V současné době máme zakázané individuální i společné procházky klientů. Klienti mohou využívat balkony nebo terasy. Hodně větráme buňky klientů i veškeré společné prostory. Pravidelně dezinfikujeme vnitřní prostory a u klientů dbáme na dezinfekci rukou.

Klientům měříme 2x denně tělesnou teplotu.

4. Personál

Pracovníci prozatím zvládají zajišťovat chod týdenního stacionáře na všech jeho úsecích, nemáme větší problémy s obsazením směn. Ráno a během směny měříme personálu tělesnou teplotu. Nyní máme pracovní karanténu.

5. Informace pro klienty a opatrovníky

Opatrovníkům a klientům jsme opět rozdali informativní letáčky o hygieně, správných zásadách a o onemocnění COVID-19.

Na informační nástěnce informujeme o nových aktuálních opatřeních.

 

Za týdenní stacionář Hana Zastoupilová, vedoucí


 

Seniorklub

Do Sladkovny vstupujte pouze s rouškou nebo jinak zakrytými ústy a nosem. Na ostatní akce dle aktuálního nařízení a situace.

Sledujte prosím sdělení Seniorklubu v Ústeckých listech nebo ve vývěsní skříňce Seniorklubu.

 


 

Děkujeme za pochopení.

Důležitá telefonní čísla na pracovníky CSP:

📞 +420 606 512 972, Radka Vašková, ředitelka CSP

📞 +420 728 916 474, Lucie Kaválková, vedoucí pečovatelské služby

📞 +420 736 503 570, Markéta Gmuzdková, sociální pracovnice pečovatelské služby – pro dům Na Pláni 1343

📞 +420 736 503 571, Jana Vojáčková, sociální pracovnice pečovatelské služby – pro terén, okolní obce

📞 +420 732 163 104, Hana Zastoupilová, vedoucí týdenního stacionáře

📞 +420 721 250 359, Luďka Řeháková, sociální pracovnice týdenního stacionáře

📞 +420 734 398 390, Zdeněk Ešpandr, předseda Seniorklubu

 

Mýty o pečovatelské službě

Postupně Vám tady a v Ústeckých listech budeme představovat jednotlivé mýty, které o pečovatelské službě panují…

 

Mýtus č. 2 – Pečovatelskou službu si musím platit z vlastních peněz

Pečovatelskou službu je skutečně nutno hradit, můžete k tomu však využít příspěvek na péči, který Vám sociální pracovnice služby pomůže zajistit. Pokud víte, že Vám na službu budou scházet finance, poraďte se se sociální pracovnicí, která vám pomůže hledat vhodné řešení. Nikdo potřebný by neměl zůstat bez pomoci. V příštím vydání se můžete těšit na pokračování.

 

Lucie Kaválková, DiS.

vedoucí pečovatelské služby

Mýty o pečovatelské službě

Postupně Vám tady a v Ústeckých listech budeme představovat jednotlivé mýty, které o pečovatelské službě panují…

 

Mýtus č. 1 – Pečovatelská služba dováží obědy a uklízí

Pečovatelská služba je odborná sociální služba hrazená z veřejných zdrojů. Jejím prvořadým cílem je pomáhat lidem, kteří jsou na pomoci závislí. Hlavním úkolem pečovatelské služby není dovážet obědy, ale zajistit Vám dostupnost stravy v případě, kdy si nejste schopni jídlo sami obstarat, tzn. v případě, že potřebujete sjednat dovezení stravy, s podáním stravy nebo v případě, že v místě neexistuje běžně dostupná stravovací služba. Tam, kde jsou v místě stravovací služby, Vám pomůže pečovatelská služba zprostředkovat dovoz obědů, např. z restaurací, školních jídelen nebo nemocnic, a její pracovnice Vám mohou pomoci s nakrájením stravy a podáním. Pokud není ve Vašem okolí žádný dodavatel, který by oběd přivezl, může jej dovést pečovatelská služba.

To samé platí i pro úklidy, které Vám pomůže pečovatelská služba sjednat od komerčních úklidových firem. Pečovatelka Vám může případně pomáhat s úklidem, pokud budete uklízet společně s ní, doplní Vaše ruce tam, kde Vám již síly nestačí.

 

Lucie Kaválková, DiS.

vedoucí pečovatelské služby

Rekonstrukce terasy v CSP

V Centru sociální péče probíhá v letošním roce dlouho očekávaná rekonstrukce terasy. Nyní se pokládá dlažba a doufáme, že již brzy budou tento prostor moci využívat obyvatelé domu Na Pláni 1343. Plánujeme sem umístit mobilní zahrádky a vytvořit klientům další prostor k relaxaci a trávení volného času.

Plánované akce

Týdenní stacionář

22.10. – Školení zaměstnanců na klíč – ZRUŠENO

16.11. – Školení zaměstnanců na klíč

16.12. – Vánoce ve stacionáři

 

Pečovatelská služba

22.10. – Školení zaměstnanců na klíč – ZRUŠENO

21.10. – Beseda pro seniory v jídelně CSP – Prevence kriminality – ZRUŠENO

19.11., 20.11. – Školení zaměstnanců na klíč

Informace k provozní době našich služeb o svátcích!

Denní a týdenní stacionář
19.4. – zavřeno
22.4. – zavřeno
1.5. – otevřeno (přítomny pouze pečovatelky)
8.5. – otevřeno (přítomny pouze pečovatelky)

Pečovatelská služba
19.4. – 7.00 až 20.30 hod
22.4. – 7.00 až 20.30 hod
1.5. – 7.00 až 20.30 hod
8.5. – 7.00 až 20.30 hod
Ve výše uvedených dnech jsou přítomny pouze pečovatelky.

Není k dispozici žádný popis fotky.