Kontakty

Ředitelka:

Mgr. Radka Vašková

+420 606 512 972

reditel@csp-uo.cz

personální agenda, výběrová řízení (zaměstnanci), registr poskytovatelů sociálních služeb, darovací smlouvy, projekty, investice, KPSS, Integrační den

Ekonomka:    

Věra Rozlílková

+420 777 807 510

ekonom@csp-uo.cz

zástupce ředitelky, platba faktur, tvorba rozpočtů, vyúčtování ÚZSVM, výkazy, inventarizace

 

Asistentka ředitelky, metodička kvality:

Bc. Lucie Pohanková, DiS.

+420 739 606 386

asistent@csp-uo.cz

vnitřní směrnice organizace, vzdělávání zaměstnanců, grafické práce, Facebook a webové stránky, lékařské prohlídky zaměstnanců, výroční zpráva

 

Provozní technik:

Pavel Pokorný

+420 739 606 388

technik@csp-uo.cz

OOPP, autoprovoz, BOZP a PO, přepisy odběrného místa u obyvatel v domě Na Pláni 1343, výběrová řízení (firmy), veřejné zakázky, registr smluv, objednávky, revize a kontroly

 

Účetní, administrativní pracovnice:

Žaneta Řeháková

+420 734 783 781

ucetni.csp@csp-uo.cz

pokladna, úhrady za stravu a péči v domě Na Pláni 1343, spisová a archivní služba


Pečovatelská služba

Vedoucí pečovatelské služby: 

Lucie Kaválková, DiS.

+420 728 916 474

koordinator@csp-uo.cz

jednání se zájemci o pečovatelskou službu, koordinace péče u klientů, úhrady za stravu a péči klientů v terénu, sociální poradenství

 

 

Sociální pracovnice pro Na Pláni 1343:

Mgr. Markéta Gmuzdková 

+420 736 503 570

socialni.csp@csp-uo.cz

jednání se zájemcem o umístění do domu Na Pláni 1343, sjednání péče u klientů, smlouvy o výpůjčce obytné jednotky, sociální poradenství, knihovna

 

 

Sociální pracovnice pro terén:

Jana Vojáčková, DiS.

+420 736 503 571

socialni.teren@csp-uo.cz

jednání se zájemcem o poskytnutí pečovatelské služby v terénu, sjednání péče u klientů, smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, sociální poradenství


Týdenní stacionář

Vedoucí stacionáře, sociální pracovnice: 

Mgr. Petra Bečková

+420 735 167 656

vedouci.stac@csp-uo.cz

jednání se zájemcem o týdenní stacionář, organizování akcí s klienty, prezentace služby, SPMP, KPSS, Integrační den,  žádosti o finanční spoluúčast na provoz týdenního stacionáře, sociální poradenství

 

 

Účetní stacionáře, mzdová účetní CSP:   

Martina Smolová

+420 734 860 363

ucetni.stac@csp-uo.cz

mzdová agenda,  úhrady za stravu, péči a ubytování v týdenním stacionáři, žádosti o finanční spoluúčast na provoz týdenního stacionáře

 

 

Denní místnost zaměstnanců:

+420 724 258 278

stacionar@csp-uo.cz

přihlašování a odhlašování uživatelů

 

 

 

Všeobecná sestra:

Eva Kormanová 

+420 724 258 278

sestra.stac@csp-uo.cz

vykazování zdravotní péče na pojišťovnu, poskytování zdravotní péče uživatelům, kontakt s lékaři 

Kuchyně:

+420 736 503 569

odhlašování obědů uživatelů


Seniorklub

Předseda Seniorklubu: 

JUDr. Zdeněk Ešpandr

+420 734 398 390

organizování akcí pro členy SK


E-mailová adresa pro elektronické podání oznámení dle směrnice EU č. 2019/1937:

whistleblowing@csp-uo.cz