Seniorklub členem Krajské rady seniorů

V letošním roce vznikla v Pardubickém kraji Krajská rada seniorů. Seniorklub se stal jejím členem na ustavující schůzi, která proběhla v červnu. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.rscr.cz.