Volná pracovní místa, praxe, stáže, dobrovolnictví

Volná pracovní místa

 


Praxe a stáže

Pokud jste studentem střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a měli byste zájem o praxi v zařízení pro osoby s mentálním postižením nebo seniory, obraťte se na vedoucí stacionáře nebo koordinátorku a vedoucí pečovatelské služby.

 

Doporučený postup pro sjednání praxe:

1. Předem kontaktovat organizaci (telefonicky, mailem, osobně) a domluvit se s ředitelkou / vedoucí pečovatelské služby / vedoucí stacionáře, zda je možné praxi vykonávat (vzhledem k momentální personální kapacitě, ke studovanému oboru studenta, apod.). Dochází k vyjednávání, co může organizace studentovi nabídnout a za jakých podmínek.

2. Týdenní stacionář přijímá studenty na praxe z těchto oborů:

  • sociální práce a sociální činnost, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální patologie, psychologie, psychoterapie, všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie a obory příbuzné výše vyjmenovaným

3. Pečovatelská služba přijímá studenty na praxe z těchto oborů:

  • sociální práce a sociální činnost, ošetřovatelství, sociální pedagogika, humanitní studia a obory příbuzné výše vyjmenovaným

4. Pokud ředitelka / vedoucí služby potvrdí možnost vykonávat v organizaci praxi, následuje podepsání Smlouvy o praxi, která by měla ošetřovat vzájemná práva a povinnosti stran.

5. Smlouvu za organizaci podepisuje ředitelka (při nepřítomnosti delší jak 14 dnů podepisuje vedoucí služby).

6. Následuje nástup praktikanta ke sjednanému dni.

Doporučujeme vždy předem kontaktovat zařízení (telefonicky, mailem, osobně) a domluvit se s uvedenými zaměstnanci, zda je možné praxi vykonat (vzhledem ke studovanému oboru, aktuální vytíženosti zaměstnanců, apod.).

 

Nabízíme také možnost pracovních stáží pro zaměstnance sociálních služeb. Více informací podají vedoucí služeb.

Stáže zaměstnanců dojednává vedoucí služby po předchozí domluvě s ředitelkou (vzhledem k momentální personální kapacitě, k typu sociální služby, ze které zaměstnanec je, apod.). Dochází k vyjednávání, co může naše organizace zaměstnancům na stáži nabídnout a za jakých podmínek.

Umožňujeme stáže zaměstnancům ze stejných nebo příbuzných sociálních služeb, které naše organizace poskytuje – tzn. týdenní stacionář, pečovatelská služba.

Pokud ředitelka potvrdí možnost vykonávat v organizaci stáž, následuje podepsání Smlouvy s vysílající organizaci, která by měla ošetřovat vzájemná práva a povinnosti stran.

Smlouvu za organizaci podepisuje ředitelka (při nepřítomnosti delší jak 14 dnů podepisuje vedoucí služby).

 


Dobrovolnictví

Dobrovolníkem může být dle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. fyzická osoba starší 15 let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.

Dobrovolník by měl mít kladný vztah k cílové skupině (senioři, osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením).

Dobrovolník by měl přistupovat ke klientům s ohledem na jejich fyzický a mentální věk, zvládnout přizpůsobit aktivity a činnosti danému klientovi.

Dobrovolník by měl zvládnout komunikovat s klienty s možnými obtížemi v komunikaci – vhodné je vzdělání z oborů sociální práce, sociální politika, psychologie, apod.

 

Koordinátorem pro výkon dobrovolnictví je:

  • v týdenním stacionáři určená pracovnice v sociálních službách ve spolupráci s vedoucí týdenního stacionáře,
  • v pečovatelské službě vedoucí pečovatelské služby.

 

Postup při sjednání dobrovolnictví:

  1. Kontaktovat vedoucí týdenního stacionáře / vedoucí pečovatelské služby nebo ředitelku, které sdělí základní potřební informace.
  2. Přinést do organizace k podpisu smlouvu – pokud např. dobrovolník přichází z Dobrovolnického centra Světlo. Dobrovolníkovi je předán k vyplnění Souhlas se zpracováním osobních údajů.
  3. Sjednat si začátek výkonu dobrovolnictví, jeho rozsah a podobu, četnost docházení, činnosti  – domluvit s vedoucí týdenního stacionáře ( pečovatelské služby nebo ředitelkou.
  4. Nejpozději v den nástupu absolvovat proškolení BOZP a PO s provozním technikem organizace.
  5. Následuje uvedení do týmu, předání základních informací ke službě – zajišťuje vedoucí služby nebo pověřený pracovník.

Dobrovolník obdrží při nástupu k prostudování a podpisu metodiku k výkonu dobrovolnictví v CSP. Vedoucí služby / pověřený pracovník nebo ředitelka mohou předat dobrovolníkovi k prostudování další vybrané vnitřní směrnice.

Dobrovolník oznámí ukončení své činnosti dostatečně dopředu, pokud je to možné (alespoň týden předem) a obdrží Potvrzení o vykonaném dobrovolnictví.