Projekty

 

Projekt s názvem Mobilní pečovatelská služba (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005104) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je obnova vozového parku Pečovatelské služby Ústí nad Orlicí pořízením 2 automobilů, které zajistí lepší dostupnost péče pro klienty v terénu v Ústí nad Orlicí a přilehlých obcích PO III.

Okamžitá kapacita služby je 10 klientů.

 

Projekt s názvem Stacionář Ústí nad Orlicí zaměřený na rekonstrukci budovy na adrese Čs.  armády 262, ÚO byl rovněž spolufinancovaný Evropskou unií. Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu na týdenní stacionář pro 18 klientů s mentálním, příp. kombinovaným postižením. V prosinci 2019 došlo ke slavnostnímu otevření nově zrekonstruované budovy a postupnému přestěhování budovy. Od 1.1.2020 je služba týdenního stacionáře poskytována na této adrese.


Příjem projektů do programu Vy rozhodujete, my pomáháme končí 30. června – Místní akční skupina Podřipsko, z. s.

Organizace byla v roce 2021 podpořena grantem z Nadačního fondu Tesco v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme.“

Z poskytnutého příspěvku jsme realizovali dva výlety pro klienty týdenního stacionáře – do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a do Fajn Parku.

 


 

Žít doma |

Naše služba je zapojena do projektu od Institutu sociální práce.

Projekt podpoří 45 pečovatelských služeb, které jdou cestou transformace k naplnění vize ŽÍT DOMA. Cílem je poskytnout pečovatelským službám podporu po skončení první fáze transformace a podpořit a udržet další rozvoj. Budou představeny další příležitosti plynoucí z transformace pečovatelské služby krajům a obcím, aby je podpořili a mohli z nich těžit. Dojde ke změně obrazu pečovatelské služby, které bude vnímána jako odborná služba poskytující osobám závislým na péči krátkodobou podporu i podporu do konce života v domácím prostředí. Cílem projektu pro zapojené pečovatelské služby je:

  • Podpořit pečovatelské služby, které v současnosti procházejí transformací.
  • Poskytnout jim následnou podporu po skončení intenzivní fáze transformace a posílit know-how jejich pracovníků v oblasti specifických dovedností souvisejících s různými postiženími/onemocněními.
  • Zároveň podpořit vzájemnou spolupráci služeb tak, aby mohly vzájemně těžit ze zkušeností svých kolegů a posilovat se ve svém úsilí. Splnění výše uvedených hlavních cílů v této oblasti povede k poskytování ještě kvalitnější péče v domácím prostředí.

Projekt je realizován v partnerství s krajem Jihomoravským, Karlovarským, Libereckým, a Krajem Vysočina, dále v úzké spolupráci s kraji Středočeským a Pardubickým.

 

Projekt byl podpořen z Výzvy č. 071 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce a je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007655. Realizace probíhala od ledna 2019 do konce prosince 2020 (24 měsíců).


Každoročně se také zapojujeme do veřejné sbírky obchodního družstva Konzum „Společně za úsměv“.