Projekty

 

Projekt s názvem Mobilní pečovatelská služba (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005104) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je obnova vozového parku Pečovatelské služby Ústí nad Orlicí pořízením 2 automobilů, které zajistí lepší dostupnost péče pro klienty v terénu v Ústí nad Orlicí a přilehlých obcích PO III.

Okamžitá kapacita služby je 10 klientů.

 

Projekt s názvem Stacionář Ústí nad Orlicí zaměřený na rekonstrukci budovy na adrese Čs.  armády 262, ÚO byl rovněž spolufinancovaný Evropskou unií. Předmětem projektu je rekonstrukce nevyužívaného objektu na týdenní stacionář pro 18 klientů s mentálním, příp. kombinovaným postižením. V prosinci 2019 došlo ke slavnostnímu otevření nově zrekonstruované budovy a postupnému přestěhování budovy. Od 1.1.2020 je služba týdenního stacionáře poskytována na této adrese.


 

Žít doma |

Projekt byl podpořen z Výzvy č. 071 – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce a je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007655. Realizace probíhala od ledna 2019 do konce prosince 2020 (24 měsíců).

Projekt podpořil 45 pečovatelských služeb (včetné Pečovatelské služby CSP měta Ústí nad Orlicí), které jdou cestou transformace k naplnění vize ŽÍT DOMA. Cílem byloposkytnout pečovatelským službám podporu po skončení první fáze transformace a podpořit a udržet další rozvoj. Budou představeny další příležitosti plynoucí z transformace pečovatelské služby krajům a obcím, aby je podpořili a mohli z nich těžit.  Cílem projektu pro zapojené pečovatelské služby bylo:

Podpořit pečovatelské služby, které v současnosti procházejí transformací.

Poskytnout jim následnou podporu po skončení intenzivní fáze transformace a posílit know-how jejich pracovníků v oblasti specifických dovedností souvisejících s různými postiženími/onemocněními.

Zároveň podpořit vzájemnou spolupráci služeb tak, aby mohly vzájemně těžit ze zkušeností svých kolegů a posilovat se ve svém úsilí. Splnění výše uvedených hlavních cílů v této oblasti povede k poskytování ještě kvalitnější péče v domácím prostředí.

Projekt je realizován v partnerství s krajem Jihomoravským, Karlovarským, Libereckým, a Krajem Vysočina, dále v úzké spolupráci s kraji Středočeským a Pardubickým.

 


 

Od 1.7.2023 jsme se stali jedním z partnerů projektu Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují – s MAS Orlicko, s.r.o.

V našem případě se jedná o tzv. Podporu neformálně pečujících.

Jedná se o formu bezplatné poradny, kterou mohou využít tzv. pečující osoby.

Nabídka aktivit v rámci projektu je široká – více informací naleznete v letáčku TADY nebo na odkazu: https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/podpora-a-pomoc-pro-osoby-ktere-ji-potrebuji

Pro zájemce jsou veškeré nabízené aktivity bezplatné.

 


 

Každoročně se také zapojujeme do veřejné sbírky obchodního družstva Konzum „Společně za úsměv“. Z obdržených grantů realizujeme naše menší projekty – např. zakoupení ložního prádla, mobilních zahrádek, apod.

 


V roce 2023 jsme požádali o příspěvek z grantového programu Neziskovky. Z obdrženého grantu byly zakoupeny chytré mobilní telefony pro pracovnice pečovatelské služby – spolu s mobilní aplikací na těchto telefonech jsme získali možnost efektivnějšího vykazování péče u klientů a odbourali tak papírové formuláře.