Je za námi další Integrační den

Konal se další Integrační den na ústeckém náměstí, kde se stacionář prezentoval svým stánkem a uživatelé tanečními vystoupeními.

Sportovci Marie Bartošová a Filip Heinige zde byli oceněni za skvělé výkony a reprezentaci na Světových olympijských hrách v Los Angeles.

Sportovci Marie Bartošová a Filip Heinige zde byli oceněni panem starostou Hájkem, místostarostou Preclíkem a pí. Nečekalovou z odboru sociálních věcí za skvělou reprezentaci na Světových hrách v americkém Los Angeles.