Seniorklub slaví 10 let

Oslavy 10. výročí Seniorklubu se konaly 15.12.2017 v hotelu UNO za přítomnosti vedení města, ale i delegací z Popradu a Bystřice Klodské.

Senior klub má více jak 200 členů pro které je každoročně připraveno mnoho volnočasových akcí. Nechybí zájezdy, senior kino, cestopisy, přednášky, společné akce s partnerskými městy a řada dalších. Senior klub hospodaří s finančními prostředky z rozpočtu města Ústí nad Orlicí, z příspěvků vybraných od členů a s podporou nejen místních podniků a dalších sponzorů.

Za 10 let činnosti Seniorklub zorganizoval 564 akcí s účastí 15.564 seniorů .

Gratulujeme!

Proběhl Štědrý den ve stacionáři

Další momentky z již tradiční vánoční akce ve stacionáři… V úterý 12. prosince zde proběhl Štědrý den spojený s vánočním vystoupením uživatelů. Ti spolu s pracovnicemi stacionáře napekli cukroví a nacvičili krátká vystoupení doplněná o zpívání koled. Poté již následovalo předávání dárků, kterých se opět sešlo mnoho. Na uživatele čekala spousta praktických věcí jako jsou kosmetické a hygienické potřeby, papírenské potřeby, oblečení atd. Mezi přítomnými hosty byli také místostarosta Jiří Preclík a za odbor sociálních služeb Pavla Bartošová, kteří předali dárky od města.

Děkujeme!

Proběhl již 6. Integrační den

Již 6. ročník Integračního dne – setkání osob se zdravotním postižením s veřejností se v Ústí nad Orlicí uskutečnil v úterý 26. září. Na Mírovém náměstí se měla možnost široká veřejnost setkat s osobami různých typů zdravotního postižení. Na vlastní kůži bylo možné vyzkoušet jejich pomůcky a dozvědět se něco o jejich životě.

V rámci Integračního dne se uskutečnilo také setkání starostů správního obvodu, kteří byli seznámeni s problematikou sociálních služeb v našem regionu.

Součástí programu byla také vystoupení prezentujících se organizací. S tanečním vystoupením se předvedl týdenní stacionář z České Třebové a naši klienti. S hudebním vystoupením pak přijeli klienti z Anenské Studánky a Žampachu. Na závěr nechyběla ukázka palných zbraní od spolku Honorata.

 

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a všem, kteří se u nás zastavili třeba na kus řeči 🙂

 

Proběhl Mezinárodní den seniorů

Již tradiční oslava Mezinárodního dne seniorů se ve čtvrtek 21. září uskutečnila na zahradě Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Počtvrté v pořadí se akce účastnili nejen senioři z Ústí nad Orlicí, ale také ze dvou partnerských měst. Tím prvním byla polská Bystřice Kladská a tím druhým slovenský Poprad. Za domácí organizace sdružující seniory to pak byl Senior klub, Abraham klub, Český červený kříž a Svaz postižených civilizačními chorobami. Pro celkem šest týmů byly opět připraveny ingredience pro vaření guláše. Ten museli jednotlivé týmy uvařit v kotlíku na otevřeném ohni. Vařili se převážně národní guláše. Následovalo hodnocení jednotlivých gulášů porotou a také příchozí veřejností. Na odpoledne byl připraven další program v podobě rozmanitých soutěží.

Oslava Mezinárodního dne seniorů

Srdečně zveme všechny členy Seniorklubu a občany na oslavu Mezinárodního dne seniorů, která se koná dne 21.9.2017 na zahradě ČČK v Ústí nad Orlicí. Dopoledne proběhne vaření kotlíkových gulášů – začátek vaření je od 8.00 hod. Ochutnávka gulášů proběhne od 12.00 hod a poté následuje sportovní odpoledne – vědomostní soutěže, soutěže na zručnost, aj. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. Od 16.00 hod zdarma opékání buřtů za doprovodu hudby M. Biena.  Účast na akci také přislíbili přátelé z Polska a Slovenska. Těšíme se na Vás!

Výbor SK