Senior klub – Akce na září

Na kolech směr Brandýs nad Orlicí
Čt 7. 9. | 13.30 hodin
Sraz účastníků v uvedenou hodinu u Penzionu – CSP. Akci zajišťuje Ing. Bednářová.

Mezinárodní den seniorů | Čt 14. 9. | oslava
Soutěž ve vaření guláše s mezinárodní účastí a sportovní odpoledne. Seniorský pětiboj na zahradě ČČK. Začátek vaření v 8.40 hodin, ochutnávka gulášů veřejností nejdříve v 11.50 hodin, od 13.00 hodin – Seniorský pětiboj, ve 14.30 hodin – vyhlášení výsledků, po 16. hodině táborák s vuřty a posezení s kytarou M. Biena.
Za SK akci zajišťuje JUDr. Ešpandr a výbor SK ve spolupráci s ČČK a městem Ústí nad Orlicí– Řídící skupinou komunitního plánování.

Léto s cimbálem v zahradnictví Šťastný
So 16. 9. | zábava
Našim členům doporučujeme uvedenou akci našeho sponzora, hromadně návštěvu nepořádáme. Občerstvení zajištěno.

Perly Orientu | St 20. 9. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na přednášku Ph.D. Lenky Hrabalové v Roškotově divadle. Vstupné 70 Kč pro člena Senior klubu po předložení průkazky. Hlásit se můžete ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin dne 5. a 12. 9. Přijďte včas. Akci zajišťuje p. Štěchová. Repliky korunovačních klenotů,

zámek Opočno | Čt 21. 9. | odpolední zájezd
Společnost Putovní výstavy CZ představí v běžně nepřístupných prostorách zámku Opočno unikátní výstavu „České korunovační klenoty na dosah“ v nové podobě. Mistrovskou repliku českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co
nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. Po prohlídce následuje volno k posezení v místních restauracích nebo cukrárně. Hlásit se můžete
předběžně na telefonu organizátorky a ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin dne 5. a 12. 9. do počtu 43 lidí. Bude-li větší zájem, pokusíme se sehnat autobus pro 49 lidí. Člen SK hradí 190 Kč, nečlen 255 Kč a neobyvatel 300 Kč. Akci zajišťují Ing. Bednářová a JUDr. Ešpandr. Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána f. Zářecký 11.45 hodin, Benzina pod Duklou 11.50 hodin, Babyka 11.55 hodin, Autobusové nádraží 12.00 hodin, Letohradská 12.05 hodin, Penzion 12.10 hodin.

Sportovní hry v Pardubicích
Út 26. 9. | 9.30 hodin
V rámci činnosti RS se v Pardubicích uskuteční sportovní hry. Jízdné si hradí každý sám, startovné hradí SK. Zájemci do počtu 8 členů se
hlaste telefonicky u Ing. Bednářové, která sdělí čas odjezdu.

Indiana Jones a nástroj osudu
St 27. 9. | 14.30 hodin | Senior kino
Dobrodružný film USA. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 5. a 12. 9. od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Cena pro člena po předložení průkazky 40 Kč. Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Na akci se dostavte včas. Akci zajišťuje p. Rabová.

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME
Cestopis, p. Ešpandrová
Senior kino, p. Štěch
5. 10. – Pěší vycházkou nebo autobusem až na Habřinku. Přihlášky telefonem u organizátorek, možno už v září, p. Rabová, p. Štěchová.
11. října – RS- turnaj ve střelbě družstev v Bungru na Cihelně v Pardubicích. 4 až 6 členná družstva. Doprava vlakem na náklady účastníka, zápisné
hradí SK. Přihlášky telefonicky u JUDr. Ešpandra ihned. Čas odlezdu vlaku bude upřesněn telefonicky. Začátek od 10 hodin.
12. 10. – Zámek Kunštát s prohlídkou jeskyně, celodenní zájezd, p. Štěchová, p. Ešpandrová.
22. 10. – plavání v KPB ÚO, p. Štěchová.
26. 10. – Vamberk a krajka, polodenní výlet, p. Ešpandrová, p. Bednářová.

Adventní zájezd s CK po ČR dne 4. 12. 2023
Pro zájemce o adventy ve velkých městech a na významných památkách objednáme u CK zájezd na hrad Karlštejn a na slavnosti Sv. Barbory v Kutné Hoře. Odjezd z Ústí nad Orlicí. Cena zájezdu 990 Kč obsahuje dopravu, vjezdy,parkovné, průvodce. Neobsahuje případnou prohlídku hradu za 250 Kč a vstup do chrámu za 250 Kč. Závazné přihlášky přijímá předseda na telefonu ihned, úhrada nejpozději při prvé říjnové službě.

Ke dni 1. 8. 2023 ukončil činnost člena výboru SK JUDr. Králík ze zdravotních důvodů. Za jeho práci mu výbor děkuje. Hledáme zájemce, kteří
by se na organizaci činnosti SK chtěli podílet. Zájemci nechť se hlásí u předsedy.

 

JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734398390

p. Štěchová 731601548

p. Štěch 722475129

p. Rabová 734188853

p. Ešpandrová 734188855

Ing. Bednářová 605834042

 

Senior klub – Akce na leden

BUKO – Senior kino
St 11. 1. | 14.30 hodin
Nová česká komedie rež. Alice Nellis. Hlásit semůžete ve Sladkovně dne 10. 1. od 10.00 do 12.00 hodin. Cena pro člena po předložení průkazky 40 Kč. Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje p. Ešpandrová.

Barma
St 18. 1. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na přednášku p. Bičíkové v Roškotově divadle. Vstupné 70,– Kč pro člena Senior klubu. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 10. a 17. 1. od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje p. Bednářová.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
Pá 20. 1. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu se uskuteční plavání spojené se cvičením ve vodě a vstupem do relaxačního centra. Pro členy vstup na průkazku
70 Kč, nečlen 80 Kč, neobyvatel 90 Kč. Peníze si přichystejte přesně. Akci zajišťuje p. Rabová.

Běžky nebo pěšky směr Strážné
Čt 26. 1. | 12.30 hodin
Sraz v uvedenou hodinu u CSP – bývalý „Penzion“. V případě nedostatku sněhu vycházka s tajným cílem. Akci zajišťuje p Králík a p. Štěchová.

PŘIPOMÍNÁME:
Divadelní představení souboru Vicena dne 14. ledna 2023 od 19.30 hodin. Přihlášeným vydává lístky p. Štěchová při službě 10. 1.

Výběr členského příspěvku pro rok 2023 ve výši 200 Kč proběhne následovně:
Při službě ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Svoji návštěvu rozložte do uvedeného času, nepřijďte všichni najednou, vezměte si
případně brýle. Při přihlášení na Senior kino, cestopis si můžete zaplatit příspěvek. Plavci si jej zaplatí v řádném termínu.
17. 1. pro členy a zájemce s příjmením od A po F
07. 2. pro členy a zájemce s příjmením od H po K
14. 2. pro členy a zájemce s příjmením od L po R
21. 2. pro členy a zájemce s příjmením od S po Z

Zájezd na Slovensko do Hokovců
JUDr. Ešpandr přijímá přihlášky na týdenní léčebný pobyt v Hokovcích na Slovensku v Parkhotelu manželů Píriových, kam jezdíme
téměř pravidelně již 10 let. Zájemci, hlaste se IHNED telefonem, či e-mailem. Hlaste se i v případě, že jste sám, sama.S Vaším souhlasem
se Vám pokusíme sehnat na pokoj někoho, kdo je též sám a vy si to odsouhlasíte. Nebudete muset zaplatit doplatek za jednolůžkový pokoj.
K dispozici jsou i tří a čtyř lůžkové pokoje. Termín pobytu je 11. 2. až 18. 2. 2023. Odjezd od CSP v Ústí nad Orlicí v 16 hodin v sobotu, návrat odpoledne 18. 2. Pobyt začíná a končí snídání. V ceně je zdarma doprava tam i zpět, 10 procedur určených lékařem, lékařská prohlídka, plná penze s výběrem ze tří jídel, volný vstup do plaveckého bazénu, 2 x sauna. Společenské posezení s hudbou.
Ubytování ve dvou a vícelůžkových pokojích, jednolůžkový pokoj za příplatek 1100 Kč. Dále za příplatek možnost zúčastnit se pořádaných
výletů a posezení ve sklípku s harmonikářem.
Celková zvýhodněná cena 7000 Kč bude vybírána při službě 10. ledna 2023 od 10.00 do 12.00 hodin.
Nabídkový leták v informační skřínce SK, na vyžádání u p. Ešpandra v elektronické či tištěné podobě, nebo na telefonu č. 734398390.

Na únor připravujeme:
• plavání
• Senior kino
• cestopis
• běžky nebo pěšky
• akci s muzeem
• putování po Ústeckých hospodách – jako první návštěva restaurace Šnyt

Současně s novým rokem přejeme všem našim členům a spoluobčanům hodně klidu, pohody, štěstí, zdraví a nám všem mír.
Děkujeme za podporu představitelům města i našim sponzorům.
Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734398390
p. Štěchová 731601548, p. Štěch 722475129
p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová 734188855
JUDr. Králík 722475132
Ing. Bednářová 605834042

Senior klub – Akce na prosinec

Norsko – Oslava přírody
St 7. 12. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na cestopisnou přednášku p. J. Kolbaby v Roškotově divadle. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Cena pro člena po předložení průkazky 110,– Kč. Peníze si přineste přesně. Akci zajišťuje p. Ešpandrová.

Bowlingový turnaj
Čt 8. 12. | Pardubice
Ve spolupráci s RS Pardubického kraje se zúčastníme bowlingového turnaje v Pardubicích. Přihlášky našich nejlepších hráčů přijímá
Ing. Bednářová, která podá bližší informace.

Adventní zájezd do Pardubic
Pá 9. 12. | celodenní akce
Nejprve si s průvodcem prohlédneme pamětihodnosti města, následuje volno na oběd, poté bude prohlídka zámku a nakonec se přesuneme na
Perštýnské náměstí na adventní řemeslné trhy, kde bude delší volno. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Člen Senior klubu hradí 210,– Kč, nečlen 310,– Kč, neobyvatel 350,–Kč. V ceně je doprava a vstup do zámku, 2x průvodce. Návrat bude pozdější podle situace, určitě po 18. hodině. Teple se oblečte. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr a p. Štěchová.

Odjezdy dle jízdního řádu: Hylváty – brána
f.Zářecký – 08.20 hodin, Benzina pod Duklou – 08.25 hodin, Babyka – 08.30 hodin, autobusové nádraží – 08.35 hodin, Letohradská – 08.40
hodin, Penzion – 08.45 hodin.

Vánoční posezení se členy SK k 15. výročí založení klubu
Čt 15. 12. | 14.30 hodin
Hudba k poslechu a drobné občerstvení zajištěno. Akci připravuje předseda a výbor SK. Vstup pouze pro přihlášené. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. a 13. 12. od 10.00 do 12.00 hod. do počtu max. 140 členů. K prohlídce budou kroniky.

Muzejní kafe
St 14. 12. | 15.00 hodin
Tématem setkání je advent a Vánoce. Pro člena SK vstup na průkazku zdarma. Akci zajišťuje p. Rabová.

Plavání nejen pro členy SK
Pá 16. 12. | 14.00-15.30 hodin
Plavání v krytém plaveckém bazénu spojené se cvičením ve vodě a vstupem do relaxačního centra. Pro členy vstup na průkazku 60,– Kč,
nečlen 70,– Kč, neobyvatel ÚO 80,– Kč. Peníze si přichystejte přesně. Akci zajišťuje p. Rabová. Neváhejte a přijďte si v klidu zaplavat.

Střídavka
Út 20. 12. | 14.30 hodin | Senior kino
Komedie ČR, rež. P. Nikolaev. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. a 13. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Cena pro člena po předložení průkazky 40,– Kč. Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje p.Štěch.

Běžky nebo pěšky. | Čt 29. 12.
Cíl je překvapení. Akci zajišťuje JUDr. Králík a Ing. Bednářová.

Divadelní představení Vicena v roce 2023
Přijímáme přihlášky členů na divadelní představení souboru Vicena „Jak důležité je míti Filipa“. Představení se odehraje v sobotu
14. ledna 2023 od 19.30 hodin v Roškotově divadle. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. a 13. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Zvýhodněné
vstupné pro členy, kteří budou v členství pokračovat i v roce 2023 je 80,– Kč. Akci zajišťuje p. Štěchová, která bude lístky vydávat při prvé
službě v lednu.

Připravujeme na leden 2023:
• cestopis
• Senior kino
• Besedy na CSP k „chytrému telefonu“ a k „mobilnímu městskému rozhlasu“.
• Putování za betlémy
• Běžky nebo pěšky kolem letiště

Podporujeme účast členů a ostatních občanů na únorovém zájezdu na Slovensko do Parkhotelu v Hokovcích.

Dne 13. 12. 2022 při službě na Sladkovně přijímá JUDr. Ešpandr přihlášky na týdenní léčebný pobyt v Hokovcích na Slovensku v Parkhotelu manželů Píriových, kam jezdíme téměř pravidelně již 10 let. Termín pobytu je 11. 2. až 18. 2. 2023. Odjezd od CSP v Ústí nad Orlicí v 16 hodin v sobotu, návrat odpoledne 18. 2. 2023. Pobyt začíná a končí snídaní. V ceně je zdarma doprava tam i zpět, 10 procedur určených lékařem, lékařská prohlídka, plná penze s výběrem ze tří jídel, volný vstup do plaveckého bazénu, 2x sauna. Společenské posezení s hudbou. Ubytování ve dvou a vícelůžkových pokojích, jednolůžkový pokoj za příplatek 1100,– Kč. Dále za příplatek možnost zúčastnit se pořádaných výletů a posezení ve sklípku s harmonikářem. Celková zvýhodněná cena 7000,– Kč bude vybírána v lednu 2023. Nabídkový leták v informační skřínce SK, na vyžádání u p. Ešpandra v elektronické či tištěné podobě, nebo na telefonu č. 734398390.

Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734398390
p. Štěchová 731601548, p. Štěch 722475129
p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová 734188855
JUDr. Králík 722475132
Ing. Bednářová 605834042

Proběhla členská schůze Seniorklubu

Po dvouleté pauze opět proběhla výroční schůze členů Senior klubu v jídelně Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí. Schůze se zúčastnilo 70 členů z celkobého počtu více jak 170členné základny. Program obsahoval zhodnocení činnosti Senior klubu za uplynulý rok nebo plán akcí na letošek.

V roce 2022 oslaví Senior klub již 15 let své existence!

Seniorklub aktuálně

V lednu 2022 je první služba 11. 1. 2022 účelem výběru Senior kina a cestopisu.

Další služby, předně za účelem výběru udržovacího příspěvku ve výši 200,– Kč jsou:
25. 1. 2022 od 10.00 do 12.00 hod. pro členy s příjmením A až F
1. 2. 2022 pro členy H až K
8. 2. 2022 pro členy L až R
15. 2. 2022 pro členy S až Z

Každý člen obdrží malý praktický dárek. Peníze si doneste přesně, také brýle a průkazku člena.

Vedení města, našim sponzorům, spoluobčanům a členům SK přejeme krásný, klidný rok 2022, hodně zdraví, úspěchů a štěstí.

SK

Informace k činnosti Seniorklubu

Pro vstup do Sladkovny a na akce platí aktuální protiepidemická opatření a nařízení.

Sledujte prosím sdělení Seniorklubu v Ústeckých listech nebo ve vývěsní skříňce Seniorklubu.

Podrobné informace k plánovaným akcím naleznete zde.

 

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390
p. Štěchová 731 601 548
p. Rabová 734 188 853
p. Ešpandrová 734 188 855
p. Štěch 722 475 129
JUDr. Králík 722 475 132
Ing. Bednářová 605 834 042