Proběhl Mezinárodní den seniorů

Již tradiční oslava Mezinárodního dne seniorů se ve čtvrtek 21. září uskutečnila na zahradě Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Počtvrté v pořadí se akce účastnili nejen senioři z Ústí nad Orlicí, ale také ze dvou partnerských měst. Tím prvním byla polská Bystřice Kladská a tím druhým slovenský Poprad. Za domácí organizace sdružující seniory to pak byl Senior klub, Abraham klub, Český červený kříž a Svaz postižených civilizačními chorobami. Pro celkem šest týmů byly opět připraveny ingredience pro vaření guláše. Ten museli jednotlivé týmy uvařit v kotlíku na otevřeném ohni. Vařili se převážně národní guláše. Následovalo hodnocení jednotlivých gulášů porotou a také příchozí veřejností. Na odpoledne byl připraven další program v podobě rozmanitých soutěží.