Senior klub – Akce na léto

Červenec 2024

V červenci není žádná akce, jsou prázdniny, užívejte si volna.

 

Srpen 2024

Senior kino nehraje a není ani cestopis.

Polsko – Mezigoří
22. 8. | celodenní turistický zájezd
V Mezigoří se setkáme s našimi polskými přáteli a společně vystoupáme po modré značce na Goru Igličnu a navštívíme kostelík Panenky Marie Sněžné (výstup cca 3 km – mírné stoupání), odkud se při sestupu můžete podívat do „Ogrodu bajek“- (zahrady pohádek), kam si za několik zlotých můžete koupit vstupenku. Poté sejdeme do městečka a vydáme se k vodopádu na řece Wilčce, kde se můžete občerstvit v hotelu „U vodospadu„. Od 12.30
do 16.30 hodin bude podle konkrétního počasí následovat volno pro další prohlídku obce, či procházku směrem na Králický Sněžník – celkem asi 5 km. Další občerstvení je možné v cukrárně, obchodech či restauracích. Kolem 16. hodiny vyjedeme domů se zastávkou v Mezilesí v prodejně Biedronka.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. a 13. 8. od 10.00 do 12.00 hodin do počtu 43 lidí.
V ceně je doprava tam i zpět. Cena 70 Kč pro člena SK se zaplacením na rok 2024., obyvatel – nečlen hradí 100 Kč, neobyvatelé hradí 125 Kč. Předpokládaný návrat do 18 hodin. Jedete na vlastní nebezpečí, připojištění léčebných výloh je nutné a výbor ho doporučuje.
Akci zajišťují p. Ešpandr, Ing. Bednářová a p. Ešpandrová. Odjezd dle jízdního řádu:
Hylváty – brána f. Zářecký 07.35 hodin, Benzina pod Duklou 07.40 hodin, Babyka 07.45 hodin, Autobusové nádraží 07.50 hodin, Letohradská 07.55 hodin, Penzion 08.00 hodin, Černovír – rozcestí 08.05 hodin.

Loučení s prázdninami s vnoučaty
29. 8. | Vodácké tábořiště Cakle
Bude opékání vuřtů a hudba. Nápoje lze zakoupit v restauraci, oheň bude k dispozici. Každý přihlášený obdrží 1 ks vuřtu, hořčici a chleba. Hlásit se
můžete ve Sladkovně dne 6. a 13. 8. od 10.00 do 12.00 hodin. Občerstvení 30 Kč za osobu.
Sraz účastníků ve 14.30 hodin před CSP – bývalý Penzion, nebo ve 14.50 hodin přímo na místě.
Akci za SK zajišťují Ing. Bednářová, p. Štěchová, p. Kovářová, p. Rabová. Akce se koná v rámci přihlášení do grantu Obec přátelská rodině
a seniorům.

Na září připravujeme
• Cestopis, pí Štěchová
• Senior kino, p. Ešpandr
• Plavání v KPB, p. Kovářová

Členům doporučujeme:
• Léto s cimbálem v Zahradnictví Šťastný
• 12. 9. – Exkurze na čističku odpadních vod, pěší vycházka, p. Bednářová
• 19. 9. – MDS a soutěž ve vaření gulášů, výbor SK
• 26. 9. – Český ráj, celodenní zájezd BUS, p. Štěchová, p. Ešpandrová

Současně všem našim členům, ale i obyvatelům a vedení města přejeme krásné a slunečné dny prázdnin. Sponzorům děkujeme za přízeň
a podporu. Hledáme aktivního člena do výboru SK. Hlaste se u předsedy.

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390

p. Štěchová 731 601 548

p. Rabová 734 188 853

p. Ešpandrová 734 188 855

p.Štěch 722 475 129

Ing. Bednářová 605 834 042

p. Kovářová 733 517 403