Senioři diskutovali na téma bezpečnost a jak se bránit

Ve čtvrtek 25.1.2018 se v jídelně CSP města Ústí nad Orlicí konala preventivní beseda pro seniory na téma bezpečnost a jak se v případě ohrožení bránit. Besedu organizoval Senior klub společně s Komisí prevence kriminality města Ústí nad Orlicí a tentokrát přednášel Mgr. Robert Oláh, pracovník Probační a mediační služby ČR ( https://www.pmscr.cz/).