Základní informace, členství

Senior klub sdružuje občany – seniory města Ústí nad Orlicí za účelem podpory aktivit vedoucích ke zkvalitňování života a integraci především osamělých občanů – seniorů, s cílem zapojení do veřejného života.

Organizuje a prohlubuje spolupráci s kluby seniorů v partnerských městech města Ústí nad Orlicí.

Pro naplňování uvedených aktivit pořádá společenské, kulturní, sportovní a jiné akce.

Veškeré aktivity inzeruje v Ústeckých listech a na nástěnce Senior klubu v ulici T.G. Masaryka, čp. 105 – „Sladkovna“.

 


Členství v Senior klubu je dobrovolné, otevřené všem příjemcům jakéhokoliv důchodu bez ohledu na věk člena. Člen musí být občanem města Ústí nad Orlicí s trvalým pobytem.

Člen Senior klubu může být souběžně členem i jiných organizací a klubů.

Členství vzniká na základě písemného prohlášení a zaplacení stanoveného udržovacího příspěvku 200 Kč ročně. Termín úhrady příspěvku je vždy do konce února příslušného roku. Je vybírán v prostorách Senior klubu ve „Sladkovně“ každé úterý od 10.00 do 12.00 hod. Mimořádné přihlášení je možné – vždy je však potřeba uhradit celou roční částku.

Po zaplacení příspěvku obdrží člen průkazní lístek, je zapsán do seznamu členů Senior klubu a náleží mu všechny klubové výhody a povinnosti. Mohou se také účastnit členské schůze, podávat návrhy, volit, zúčastnit se diskuze.

Členové se mohou účastnit všech akcí pořádaných Senior klubem.

Přihlášku do Senior klubu je možné stáhnout zde .