Připomínky a stížnosti

Stížnost může podat kdokoliv a kdykoliv.

Uživatelé jsou o možnosti si stěžovat informováni.

Podání stížnosti nemá vliv na péči o uživatele, není na újmu toho, kdo ji podal a ani tomu, za koho ji podal.

Stížnost je možné podávat hierarchicky – od řadového personálu (uklízečka, kuchařka, pečovatelky, vychovatelky, všeobecná sestra, účetní, sociální pracovnice), přes vedení organizace (vedoucí stacionáře, ředitelka organizace) až po zřizovatele (město Ústí nad Orlicí). Upřednostňujeme tento postup.

Stěžovatel si může za sebe zvolit zástupce při podávání a vyřizování stížnosti.

Stížnosti mohou být podány ústně, písemně (na adresu organizace nebo prostřednictvím schránky na stížnosti umístěné v zařízení) a elektronicky (mailem). Lze také anonymně.

Stížnosti se evidují v knize stížností současně s jejich řešením (i ústně podané).

Lhůta pro vyřízení běžné stížnosti je 28 dnů.

Stížnost vždy prošetřuje a vydává k ní stanovisko personálně nadřazené osoba (vedoucí stacionáře, ředitelka organizace) nebo nadřízený orgán (zřizovatel).

Řešení anonymní stížnosti může být vyvěšeno na nástěnku v zařízení (pokud byla použita schránka na stížnosti uvnitř zařízení) nebo zde na webových stránkách. 

 

Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením a posouzením žádosti, může se dál obrátit na nadřízené orgány:

  • Městský úřad Ústí nad Orlicí, vedoucí odboru sociálních služeb, Dělnická 1405, 561 02 Ústí nad Orlicí, www.ustinadorlici.cz/cs/

  • Krajský úřad v Pardubicích, vedoucí odboru sociálních věcí, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, www.pardubickykraj.cz/

  • Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman), Údolní 39, 602 00 Brno, http://www.ochrance.cz/

  • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, http://www.helcom.cz/cs/

 


Adresa týdenního stacionáře pro doručení písemné stížnosti:

Týdenní stacionář

Čs. armády 262

562 01 Ústí nad Orlicí

 

Adresa sídla poskytovatele pro doručení písemné stížnosti:

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí