Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytnutí sociální služby (VZOR):

VZOR Smlouva TS 2020 


Úhrada (VZOR) – příloha ke Smlouvě:

VZOR Úhrada TS 2020 


Pravidla pro pobyt v Týdenním stacionáři (VZOR)  – příloha ke Smlouvě:

VZOR Pravidla pro pobyt v TS


Žádost o přijetí + Vyjádření lékaře (VZOR):

Žádost o přijetí do týdenního stacionáře

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 


Potvrzení medikace (VZOR):

VZOR Potvrzení medikace


Souhlas s poskytnutím osobních údajů (VZOR):

Souhlas se zpracováním  osobních údajů – uživate

Souhlas se zpracováním osobních údajů – kontaktní osoba


Další dokumenty ke stažení:

Eticky kodex pracovnika CSP_STAC 1.2.2020

Vnitrni pravidla pro prijimani daru 21.12.2020

Deklarace o právech mentálně postižených osob

Práva pacientů ČR


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Stacionář za rok 2019

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2016

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2015

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2014

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2013

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2011

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2010