Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytnutí sociální služby (VZOR):

Smlouva o poskytnutí sociální služby Týdenní stacionář


Úhrada (VZOR) – příloha ke Smlouvě:

Úhrada TS 3 az 10 let od 1.9.2019

Úhrada TS 10 až 18 let od 1.9.2019

Úhrada TS 18 až 64 let od 1.9.2019


Pravidla pro pobyt v Týdenním stacionáři (VZOR)  – příloha ke Smlouvě:

Pravidla pro pobyt v Týdenním stacionáři


Vyjádření lékaře (VZOR):

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu Týdenní stacionář


Potvrzení medikace (VZOR):

Potvrzení medikace Týdenní stacionář


Souhlas s poskytnutím osobních údajů (VZOR):

Souhlas se zpracováním os. údajů TS

Souhlas se zpracováním os. údajů DS , TS – kontaktní osoby


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka denního a týdenní stacionáře CSP

Deklarace o právech mentálně postižených osob

Práva pacientů ČR

Metodický postup podávání a vyřizování stížností 

Vnitřní pravidla pro přijímání darů

Metodika jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby

Metodika pro uzavření a ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2016

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2015

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2014

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2013

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2011

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2010