Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytnutí sociální služby (VZOR):

bude aktualizováno – prosíme o strpení 


Úhrada (VZOR) – příloha ke Smlouvě:

bude aktualizováno – prosíme o strpení 


Pravidla pro pobyt v Týdenním stacionáři (VZOR)  – příloha ke Smlouvě:

bude aktualizováno – prosíme o strpení 


Vyjádření lékaře (VZOR):

bude aktualizováno – prosíme o strpení 


Potvrzení medikace (VZOR):

bude aktualizováno – prosíme o strpení 


Souhlas s poskytnutím osobních údajů (VZOR):

bude aktualizováno – prosíme o strpení 


Další dokumenty ke stažení:

Etický kodex pracovníka denního a týdenní stacionáře CSP

Deklarace o právech mentálně postižených osob

Práva pacientů ČR

Metodický postup podávání a vyřizování stížností 

Vnitřní pravidla pro přijímání darů

Metodika jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby

Metodika pro uzavření a ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby


Výroční zprávy:

Výroční zpráva Stacionář za rok 2019

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2018

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2018

Výroční zpráva Centrum sociální péče za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2017

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2016

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2015

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2014

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2013

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2011

Výroční zpráva Stacionáře za rok 2010