Často kladené dotazy

1. Pro koho je týdenní stacionář určen?

Týdenní stacionář je určen osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let převážně z okresu Ústí nad Orlicí.

 

2. Jaká je kapacita týdenního stacionáře?

Maximální kapacita = maximální možný počet klientů je 18. Týdenní stacionář disponuje celkem 18 lůžky v max. dvoulůžkových pokojích.

 

3. Jaká je provozní doba?

Týdenní stacionář funguje vždy od pondělí 6.00 hod do pátku do 17.00 hod. Klienti zpravidla přijíždějí v pondělí a odjíždějí v pátek, na víkend jsou ve svých domácnostech.

O víkendech týdenní stacionář funguje výjimečně – např. pokud se koná sportovní olympiáda nebo jsou klienti na rekreačním pobytu.

 

4. Mohu být na pokoji sám/sama?

Týdenní stacionář disponuje pouze dvěma jednolůžkovými pokoji.

 

5. Na koho se mám obrátit, když mám zájem o týdenní stacionář?

V případě Vašeho zájmu kontaktujte vedoucí týdenního stacionáře a sociální pracovnici, která Vám podá veškeré informace. Kontakt naleznete v sekci Kontakty.

 

6. Je budova bezbariérová?

Ano, budova je bezbariérová.

 

7. Kolik za poskytnutí týdenního stacionáře zaplatím?

Úhrada za poskytnutí ubytování, stravy a péče v týdenním stacionáři se řídí vždy aktuální úhradou – vzor naleznete v sekci Dokumenty ke stažení. Podrobnosti Vám také sdělí vedoucí týdenního stacionáře a sociální pracovnice.

 

8. Jaké služby jsou v týdenním stacionáři poskytovány?

Týdenní stacionář poskytuje základní činnosti stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Konkrétně se jedná o:

poskytnutí ubytování (v max. dvoulůžkových pokojích),

poskytnutí stravy (snídaně, oběd, svačina, večeře),

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

sociálně terapeutické činnosti,

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

9. Mohu v týdenním stacionáři kouřit?

Ano, klienti mohou kouřit, ale pouze na vyhrazeném venkovním místě.

 

10. Mohu si vybrat jídlo ke snídani, obědu, večeři, …?

Provozní systém neumožňuje klientům výběr z několika jídel. Obědy a večeře jsou dováženy z Orlickoústecké nemocnice.

Výběr stravy z nabídka jídel Orlickoústecké nemocnice provádí všeobecná sestra společně s uživateli. Vybírá se jídlo, pro které je většina uživatelů.

Snídaně a svačiny jsou připravovány v týdenním stacionáři.

Klienti mají možnost každý týden navrhnout 4 snídaně a svačiny, na které mají chuť a kuchařka jejich návrhy poté zahrne do jídelního lístku.

 

11. Je možné zajistit dietní stravu?

Ano, je možné zajistit diabetickou a žlučníkovou dietu z Orlickoústecké nemocnice.

 

12. Mohu chodit sám/sama ven?

Ano, klienti mohou do týdenního stacionáře docházet nebo dojíždět bez doprovodu, pokud tuto činnost sami zvládají.

Stejně tak mohou mít tzv. individuální procházky – opět vše záleží na schopnostech daného klienta. Pracovníci mohou s klientem pracovat na postupném nácviku samostatného pohybu.

 

13. Mohu mít u sebe mobilní telefon?

Ano, klienti mohou mít mobilní telefon.

 

14. Mohu mít ve stacionáři u sebe nějaké zvíře?

Ne, mít domácího mazlíčka není možné.

 

15. Co si s sebou smím do týdenního stacionáře vzít?

Oblečení, hygienické prostředky, osobní předměty (fotky, polštářky, dekorační předměty,…) v přiměřeném a obvyklém množství, mobilní telefon nebo MP3 přehrávač, tablet, notebook. K uvedeným elektrospotřebičům doporučujeme mít a používat sluchátka, abyste nerušili ostatní klienty.

Každý elektrospotřebič musí mít platnou revizi.

Více informací naleznete v sekci Dokumenty ke stažení – Smlouva o poskytnutí týdenního stacionáře a Pravidla pro pobyt v týdenním stacionáři.

V případě Vašich dalších dotazů nás prosím kontaktujte.