Zdravotní péče

Uživatelům v týdenním stacionáři poskytujeme zdravotní péči na základě ordinace lékaře a odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Zařízení má uzavřenou smlouvu s VZP ČR a VoZP ČR o poskytování zdravotní péče uživatelům v týdenním stacionáři.

 

Pečujeme o uživatele s mentálním postižením a kombinovanými vadami, např. s kompenzovanými psychiatrickými diagnózami (schizofrenií, bipolární poruchou, poruchami osobnosti a poruchami chování, ADHD, autismem), epilepsií, Downovým syndromem. Jsme schopni zajistit péči i o uživatele s diabetem a se zamedikovanou psychiatrickou diagnózou.

 

Zdravotní péči zajišťuje samostatně pracující všeobecná sestra s registrací. O uživatelích vede podrobnou ošetřovatelskou dokumentaci. Všeobecná sestra  pracuje samostatně na základě ordinací lékaře. Komunikuje s lékaři při zajištění zdravotní péče, dle potřeby doprovází uživatele na odborná vyšetření / ošetření – zejména v akutních případech. Jinak si lékařskou péči praktického lékaře a odborných lékařů rodiče/opatrovníci/zástupci zajišťují individuálně sami.

 

Uživatel (případně rodič/opatrovník/zástupce) je povinen při nástupu do týdenního stacionáře doložit Vyjádření lékaře o zdravotním stavu, o léčebném režimu a o předepsaných lécích. Léky podává uživatelům zdravotnický personál – všeobecná sestra.

 

V době nemoci pobývá uživatel doma, v místě svého bydliště.