Poskytované činnosti

Základní činnosti týdenního stacionáře

Týdenní stacionář poskytuje tyto základní činnosti dle § 47 zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách ve znění pozdějších předpisů:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Tyto činnosti jsou poskytovány způsobem, jak je podrobněji upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. a v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Současně se snažíme službu přizpůsobovat potřebám uživatelů a běžnému způsobu života.