Připomínky a stížnosti

1. Stížnost může podat kdokoliv a kdykoliv. Podání stížnosti nemá vliv na péči o uživatele, není na újmu toho, kdo ji podal a ani tomu, za koho ji podal.

2. Uživatelé jsou o možnosti si stěžovat informováni především ústní formou na tzv. posezeníčkách a písemnou formou v Pravidlech pro pobyt v TS (příloha ke Smlouvě).

Stěžovatel si může za sebe zvolit zástupce při podávání a vyřizování stížnosti.

3. Stížnost může být podána:

 • osobně v sídle organizace,

 • písemně prostřednictvím schránek na stížnosti umístěných v budovách CSP města Ústí nad Orlicí,

 • poštou na adresu týdenního stacionáře nebo do sídla poskytovatele,

 • elektronicky (e-mailem),

 • telefonicky.

Ve stacionáři je také umístěna schránka na stížnosti a připomínky.

4. Stížnosti se evidují v knize stížností současně s jejich řešením (i ústně podané).

5. Lhůta pro vyřízení běžné stížnosti je 28 dnů.

6. Vyřizovat a rozhodovat o přijatém opatření může vedoucí týdenního stacionáře nebo ředitelka organizace. Vyrozumění o stížnosti provádí vedoucí týdenního stacionáře nebo ředitelka organizace.

7. Stížnost může přijmout:

 • uklízečka, kuchařka, pečovatelka, sociální pracovnice, všeobecná sestra, účetní – povinnost informovat a předat vedoucí týdenního stacionáře,
 • vedoucí týdenního stacionáře,
 • ředitelka organizace.

8. Řešení anonymní stížnosti může být vyvěšeno na nástěnku v zařízení (pokud byla použita schránka na stížnosti uvnitř zařízení) nebo zde na webových stránkách. 

9. Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením a posouzením žádosti, může se dál obrátit na nadřízené orgány:

 • Městský úřad Ústí nad Orlicí, vedoucí odboru sociálních služeb, Dělnická 1405, 561 02 Ústí nad Orlicí, www.ustinadorlici.cz/cs/

 • Krajský úřad v Pardubicích, vedoucí odboru sociálních věcí, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, www.pardubickykraj.cz/

 • Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman), Údolní 39, 602 00 Brno, http://www.ochrance.cz/

 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, http://www.helcom.cz/cs/

 


Adresa týdenního stacionáře pro doručení písemné stížnosti:

Týdenní stacionář

Čs. armády 262

562 01 Ústí nad Orlicí

 

Adresa sídla poskytovatele pro doručení písemné stížnosti:

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Na Pláni 1343

562 06 Ústí nad Orlicí