Pečovatelská služba

Pečovatelská služba pomáhá podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky.

 

Jak vypadá den v naší Pečovatelské službě: