Informace pro zájemce

Sjednání pečovatelské služby

1. Na službu se mohou zájemci informovat telefonicky, emailem a osobně v sídle pečovatelské služby (doporučujeme si schůzku nejlépe domluvit předem).

2. Se zájemcem o službu jedná sociální pracovnice nebo vedoucí pečovatelské služby.

3. Sociální pracovnice zájemce navštíví ve smluvený termín v jeho domácnosti a provede tzv. sociální šetření. Probíhá zjišťování potřeb zájemce, mapuje se současná nepříznivá sociální situace, s čím může pečovatelská služba pomoci.

4. Pokud zájemce spadá do cílové skupiny služby, následuje sepsání Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována vždy na základě písemné smlouvy.

5. V případě, že je zájemce o službu odmítnut z důvodu naplněné kapacity, je dotázán, zda si přeje žádost podat a evidovat ji v tzv. pořadníku. Pokud se uvolní kapacita, jsou zájemci kontaktováni a dotázáni, zda stále platí zájem o poskytnutí pečovatelské služby

6. Každý zájemce (i odmítnutý) má dle zákona č. 108/2006 Sb. nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství – poskytneme informace o dalších návazných službách ve městě Ústí nad Orlicí / okrese / kraji.

 


 

Žádost vyplňuje sociální pracovnice až na místě sociálního šetření v domácnosti klienta.

Ostatní tiskopisy a dokumenty naleznete zde.

Pro podrobné informace a načasování péče kontaktujte prosím koordinátorku pečovatelské služby nebo sociální pracovnice – čekací doba pro zavedení péče může být i 3-4 týdny dle aktuální situace a volné kapacity.

 


Ukončení pečovatelské služby

V případě ukončení pečovatelské služby (např. z důvodu nespokojenosti, úmrtí, přestěhování, odchodu do domova pro seniory, apod.) kontaktujte prosím sociální pracovnici (viz Kontakty).

Bude s Vámi sepsána Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.