Výpůjčka obytné jednotky

K 30.6.2023 končí režim výpůjčky obytných jednotek v domě Na Pláni 1343 a dochází k přechodu na nájemní smlouvy. Správu budovy přebírá společnost Tepvos, obytné jednotky budou obsazovány bytovou komisí Města Ústí nad Orlicí.

V současné době již obsazování obytných jednotek není v naší režii. Obracejte se prosím na Odbor správy majetku města, p. Hudečková Alena, Sychrova 16, tel. 736 516 299.

Informace a formuláře naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/zivotni-situace/podminky-najmu-mestskych-bytu


 

Fotografie obytné jednotky o velikosti 1+0


Domy s byty zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou)

Zájemce o bydlení v domech na adrese Na Pláni 1432, 1433, 1434 nebo Kladská 1501, 1502, 1503, případně T. G .Masaryka 105, podá žádost o umístění na Odbor správy majetku města, p. Hudečková Alena, Sychrova 16, tel. 736 516 299. O umístění žadatelů rozhoduje bytová komise, nikoliv Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí.

Informace a formuláře naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/zivotni-situace/podminky-najmu-mestskych-bytu