Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytnutí sociální služby (VZOR):

VZOR Smlouva TS – doba neurcita platná od 1.4.2023 do 30.6.2024

VZOR Smlouva TS – doba neurcita platná od 1.7.2024


Úhrada (VZOR) – příloha ke Smlouvě:

Úhrada TS od 1.4.2023

Od 1.7.2023 dojde ke zdražení úhrady v týdenním stacionáři:

Uhrada TS od 1.7.2024


Pravidla pro pobyt v Týdenním stacionáři (VZOR)  – příloha ke Smlouvě:

VZOR Pravidla pro pobyt v TS


Žádost o přijetí + Vyjádření lékaře (VZOR):

Žádost o přijetí do týdenního stacionáře

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu 


Potvrzení medikace (VZOR):

VZOR Potvrzeni medikace


Souhlas s poskytnutím osobních údajů (VZOR):

Souhlas se zpracováním  osobních údajů – uživatel

Souhlas se zpracováním osobních údajů – kontaktní osoba


Další dokumenty:

Etický kodex pracovníka CSP_Týdenní stacionář 1.2.2020

Manuál rizik pro uživatele 1.7.2020

Vnitřní pravidla pro přijímání darů 21.12.2020

Deklarace o právech mentálně postižených osob

Práva pacientů ČR


Vyhodnocení dotazníků:

Vyhodnocení dotazníků –  rodiče, opatrovníci TS za rok 2022

Vyhodnocení dotazníků – uživatelé TS za rok 2022