Dokumenty ke stažení

Pečovatelská služba:

Žádost vyplňuje sociální pracovnice až na místě sociálního šetření v domácnosti klienta.

Souhlas se zprac. os. udaju PS

Souhlas se zprac. os. udaju PS – kontaktní osoby

Ceník úkonů PS – pro Ústí nad Orlicí od 1.10.2022

Ceník úkonů PS – pro okolní obce od 01.10.2022

Od 1.7.2024 dochází ke zvýšení úhrady za pečovatelskou službu:

Ceník úkonů PS -pro Ústí nad Orlicí od 1.07.2024

Ceník úkonů PS – pro okolní obce od 01.07.2024

Nabídka poskytovaných úkonů PS od 2.1.2020

Smlouva o poskytnutí PS od 1.7.2023

Vnitrni pravidla pro poskytovani PS 1.8.2019 – upr 29.3.2023


Výpůjčka v domě Na Pláni 1343:

K 30.6.2023 končí režim výpůjčky obytných jednotek v domě Na Pláni 1343 a dochází k přechodu na nájemní smlouvy. Správu budovy přebírá společnost Tepvos, byty budou obsazovány bytovou komisí Města Ústí nad Orlicí.


Byty zvláštního určení ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí (dříve DPS):

Informace a formuláře naleznete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/zivotni-situace/podminky-najmu-mestskych-bytu


Další dokumenty:

Etický kodex pracovníka CSP_Peč. služby 15.2.2017 

Vnitřní pravidla pro přijímání darů 21.12.2020

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností 1.3.2018

Nouzové a havarijní situace – postupy pro klienty Peč. služby 1.9.2021

Charta práv a svobod starších občanů

Charta práv tělesně postižených osob

Práva pacientů ČR


Vyhodnocení dotazníků:

Vyhodnocení dotazníků PS za rok 2023